Arne Sjögren

Arne Sjögrens hjärta klappade varmt för Chalmers. Vid sin död i januari 2012 testamenterade han 370 000 kronor till högskolan. Nu blir hans donation ett helt nytt nanoteknologiskt pris som delas ut i hans namn, Arne Sjögrens pris.

– Arne var väldigt intresserad av teknik och vetenskap. Jag tror att chalmersgemenskapen betydde mycket för honom, och att han kände sig välkommen, säger kurskamraten och vännen Folke Hjalmers.Arne Sjögren

Chalmeristen Arne Sjögren brann för tekniken och naturvetenskapen under hela sitt liv. Han föddes i Göteborg den 3 maj 1940, som son till två folkskollärare. 1959 tog han studenten på Hvitfeldtska och bara ett år senare började han på Chalmers. 1968 lämnade han högskolan som civilingenjör i teknisk fysik.

Kurskamrater och vänner beskriver honom som en genuint snäll, vänlig och lite tillbakadragen man. Blyg och försiktig är andra återkommande omdömen.

– Arne var lite inåtvänd, och hade lite svårt för sociala kontakter, men jag hade ingen känsla av att han drog sig undan, utan han var aktiv i studielivet. Han hade också en förmåga att få människor att tycka om honom. Det fanns ingen negativ syn på Arne, inte alls. Han var glad och trevlig. Jag kan inte påminna mig någon som sagt något illa om honom, berättar Folke Hjalmers, som under många år var högskoledirektör och förvaltningschef på Chalmers.

Byggde radiosändare i köket

Arne Sjögren klarade den krävande utbildningen med genomgående fina betyg. Hans intresse för elektroniken utvecklades också under studietiden.

– Han hade fyror i flera av de elektroniska ämnena, vilket visar hans starka intresse för dem. Arne genomförde bland annat sitt examensarbete på elektronikprofessorn Torkel Wallmarks institution. Det är också intressant att konstatera att Arnes handledare, tf professor Ingvar Marklund, var universitetslektor i fysik. Det var två världar som förenades, säger Folke Hjalmers.

Det fanns ett tidigt intresse för elektroniska småprylar hos Arne, men nano kunde man ju inte stava till på den tiden. Vi tillhör den generation tekniska fysiker som läst en stor kurs om radiorör. Många studenter byggde egna radioapparater och sändare och använde för kortvågssändningar över hela världen. Det fanns en stor sådan kultur på Chalmers.

Varför tror du att Arne valde att tänka på Chalmers i sitt testamente?

– För den som är intresserad av teknik och vetenskap är Chalmers ett bra ställe, och Arne var väldigt intresserad. Han hade slitit som ett djur för att bli antagen, han ville verkligen gå på Chalmers. Jag tror att chalmersgemenskapen betydde mycket för honom, och jag tror att han kände sig välkommen.

Pris till mest nyskapande nanoavhandling

I sitt testamente valde Arne Sjögren att donera 370 000 kronor till nanoforskarna på Chalmers. Ledningen för styrkeområdet är förstås mycket glad och tacksam, och ser fram mot att ta hand om gåvan så att Arne Sjögrens minne hedras på bästa sätt.

– Vi är mycket tacksamma för donationen och över möjligheten att förvalta den till gagn för forskningsområdet, säger professor Anders Palmqvist, co-director för styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknologi.

Arne Sjögrens pris går till den mest nyskapande nanorelaterade doktorsavhandlingen från det gångna året. Utmärkelsen delas ut för första gången 2013.

– Arnes generositet är mycket värdefull i vår strävan att stärka Chalmers forskning på området, säger Anders Palmqvist.

 

Text: Michael Nystås
Foto: Hans Block

Publicerad: fr 07 sep 2018.