Får stipendium ur Sune Sandqvist minnesfond för examensarbete

Håkan Haglund och Oscar Yman har tilldelats 15 000 kronor vardera, ur Sune Sandqvists minnesfond för deras examensarbete ”Life cycle cost driven design of concrete road bridges”. Stipendiet ska stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom betongområdet på institutionen för bygg- och miljöteknik på Chalmers.

Håkan Haglund och Oscar Yman, har för sitt examensarbete inom mastersprogrammet Konstruktionsteknik och byggnadsteknologi, fått Sune Sandqvists stipendium. De har tagit fram ett verktyg som ska vägleda konstruktörer att välja vilken typ av bro som är lämpligast ur ett livscykelkostnadsperspektiv. 

Stipendiet delades ut vid en enkel ceremoni i samband med studenternas presentation av examensarbetet i början av året. Med på plats vid utdelningen fanns Sune Sandqvists änka, Kerstin Sandqvist, dottern Eva Sandkvist (V00) och mångårige vännen och kollegan Peter Muth (V64). 

Peter är en av drivkrafterna bakom stipendiet och förklarar att tanken med stipendiet är att försöka väcka nyfikenheten hos chalmerister och att få dom att vilja utveckla och ifrågasätta varför saker och ting ser ut som dom gör och om de kan göras bättre. – Med stipendiet vill vi ge en liten push till studenterna att vara nyfikna och ställa frågor om varför. Var inte rädda, uppmanar Peter studenterna i publiken.

Modet att förändra var just det som Sune Sandqvist (V71) visade under sin livstid. Sune var utbildad civilingenjör inom väg- och vatten på Chalmers. Han föddes 1943 i den lilla byn Rosvik i Norrbotten. Tidigt visade han begåvning för att lösa olika tekniska problem på familjens lantbruk. Sune började sin karriär med ett examensarbete om läckande betongsprickor i parkeringsdäck. Efter studietiden utvecklade han den innovativa lösningen, sprickfria betongbjälklag och Spännbalksystemet var skapat. Han grundade företaget Spännbalkkonsult SBK AB som direkt följd av examensarbetet.

I augusti 2011 avled Sune Sandqvist och för att hedra hans minne skapade familj, vänner och arbetskamrater en minnesfond för att uppmärksamma hans arbete för kommande generationer och inspirera andra att följa i hans fotspår. 

För stipendiaterna väntar nu karriär utanför högskolan. Oscar börjar som projektledare för Inhouse Tech, företaget som var involverade i examensarbetet och Håkan börjar på Veidekke som VDC ingenjör. Vi hoppas att stipendiaterna fortsätter i Sunes spår att vara nyfikna, ifrågasätta och att tänka utanför boxen. 

Fakta Sune Sandqvist minnesfond
Stipendier för examensarbeten inom institutionen för Bygg och miljöteknik, för avdelningarna Konstruktionsteknik (Betongbyggnad) Byggnadsteknologi (Byggnadsmaterial/byggnadsfysik). Stipendiet vänder sig till teknologer och doktorander.  

Tanken är att dela ut stipendiet en gång per år under 20 år.
 
Stipendiaterna väljs ut av en referensgrupp i samråd med Institutionen Bygg och miljöteknik. 
Minnesfonden ligger under Chalmers Vänner och förvaltas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Den ingår i samförvaltningen "Gåvomedelsfonder".

Det går att lämna bidrag till fonden via Bank giro 5823-7587 eller plusgiro 299 145-3. Ange då Sune Sandqvist minnesfond, namn adress och gärna e-postadress. 


Text och foto: Martina Mofidi 

Sidansvarig Publicerad: fr 02 feb 2018.