Stöd Chalmers - bli en chalmersvän

Nästa generation kan få det bättre! 

Chalmers är en pionjär för hur ett universitet kan ta sig an, arbeta med, och ta ansvar för konkreta förbättringar för människans bästa. I det arbetet kan Du bidra på ett sätt som ger konkret effekt samtidigt som Ditt bidrag växlas upp genom att det bygger på flera generationers forskarinsatser. Och på så sätt verkligen gör skillnad!

Rektor Stefan BengtssonDe stora utmaningar världen står inför i dag är alltför komplexa för att angripas med traditionella metoder och traditionellt tänkande. Det är inte längre möjligt för enskilda aktörer att komma med lösningar, utmaningarna kräver nya tänkesätt och nya sätt att samarbeta över traditionella gränser. Det är min fasta övertygelse att det är i mötet mellan människor med olika perspektiv, idéer och behov som krafter för verkligt nytänkande, innovation och entreprenörskap frigörs. Därför är Chalmers en mötesplats för människor i alla åldrar och av olika bakgrund. För vissa utmaningar är lösningarna inom räckhåll, för andra ligger de längre bort. Våra tidigare framgångar hjälper och inspirerar oss att åstadkomma ännu mer i framtiden för att bidra till att skapa goda livsvillkor för människor världen över medan vi utvecklar ny kunskap och flyttar fram gränserna för vad vi kan åstadkomma där teknologi är en avgörande del av lösningen. Detta är möjligt inte minst genom våra nära relationer med samhällets aktörer i en ständigt pågående framsynt och öppen dialog.
 
Med ytterligare resurser finns svaren på samhällets utmaningar inom räckhåll. Tillsammans investerar vi i morgondagens samhälle.
 
Ditt stöd är viktigt!

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: to 14 jan 2016