Formler

Mästarlärare - hjälp Chalmers stärka svensk gymnasieutbildning!

Att utbilda skickliga och efterfrågade ingenjörer är ett av Chalmers viktigaste mål och för att lyckas krävs motiverade ungdomar som har med sig goda grundkunskaper, inte minst i matematik, från gymnasiet.
I skolåldern väcks ofta intresset för det man vill jobba med i framtiden och ämneslärarna spelar en mycket viktig roll för att uppmuntra eleverna. På Chalmers finns ett djupt engagemang i frågan, hos studenter såväl som anställda, och flera projekt pågår för att stötta skolor med undervisning i fysik, kemi, matematik och teknik.

Chalmers lärarutbildning 

Chalmers bidrar till att lösa lärarbristen genom mastersprogrammet ”Lärande och ledarskap”, som startade 2011 och som leder till ingenjörs- såväl som ämneslärarexamen. Dessutom erbjuder Chalmers en pedagogisk utbildning för alumner som vill komplettera med lärarbehörighet. På detta sätt bidrar vi till gymnasielärarkåren med ett antal entusiastiska chalmerister som fungerar som förebilder och ambassadörer för ingenjörsämnen och Chalmers(/tekniska utbildningar i allmänhet). Ambitionen är att utbilda ca 30 lärare varje år, något som gör stor skillnad. 

Mästarlärare - för högsta kvalité

Vårt mål är att lärarutbildningen ska hålla samma höga standard som våra ingenjörsutbildningar och enligt en extern utvärdering når vi det målet. Vi är övertygade om att en väsentlig del i framgången ligger i att vi kompletterar Chalmers kompetenta lärare med väl valda gymnasielärare - mästarlärare. Mästarlärarna har funnits med sen starten, 2011 och är verksamma inom Chalmers lärarutbildning på deltid under två år. Utbytet har visat sig ha dubbelt positiv effekt. Förutom att våra Chalmersutbildade lärare får inblick i skolans verklighet och får ta del av mästarlärarnas yrkeskunskaper får mästarlärarna en kompetensutveckling som sen blir till gagn för skolan.

- Att ha en mästarlärare på Chalmers har för Hulebäcksgymnasiet varit utvecklande på flera plan. Mästarläraren själv får en bred kompetensutveckling som sedan övriga lärare i arbetslaget får ta del av. På så vis blir det en kompetensutveckling för hela arbetslaget, men kanske framförallt för lärarna i matematik och fysik.
Jessica Reneland, Rektor Hulebäcksgymnasiet, Naturvetenskapsprogrammet.

Vill du hjälpa oss?

För att driva detta framgångsrika projekt vidare behöver vi nu hjälp med extern finansiering. Under 2020 hoppas vi kunna växla upp från två till tre nya mästarlärare per år. Den årliga kostnaden för varje mästarlärare är ca 250 000 kr så totalt rör det sig om 750 000 kr årligen för att kunna driva och utveckla verksamheten vidare.

Du som vill hjälpa oss i vår strävan, kan göra det, antingen genom att finansiera en hel mästarlärare i ett eller två år eller genom att lämna ett mindre bidrag till ändamålet "mästarlärare", som går in i en pott där många givare gemensamt finansierar en eller flera mästarlärare. Alla bidrag gör skillnad och vi 'är tacksamma för allt stöd.

Här finns information om vilka olika betalningsmodeller som finns
! Glöm inte att märka ditt bidrag "mästarlärare"

Den viktiga kampen för att säkra Sveriges fortsatta ställning som innovationsnation har bara börjat, ditt stöd kan hjälpa oss ta nästa steg och även sprida konceptet till andra universitet i Sverige.

Information om mästarlärare som pdf:

Vid frågor kontakta:​
Birgitta Rorsman
Fundraising Officer
birgitta.rorsman@chalmers.se
031 772 2733

Sidansvarig Publicerad: to 18 jun 2020.