Alumninät

Registrera dig i Chalmers Alumninät

Efter din studietid på Chalmers blir du alumn och yrkeslivet börjar. Men Chalmers vill fortsätta att hålla kontakten med dig även efter din examen. Som alumn tillhör du nu ett nätverk med ca 60 000 chalmerister som är spridda över hela världen.


Genom att vara aktiv i Alumninät vet vi vart du befinner dig och kan därefter bidra med information riktad just till dig och där du i dagsläget bor eller jobbar.              
Några av fördelarna med att vara med i vårt Alumninät:
  • Din egen Chalmersmejl, ex. ditt.namn@alumni.chalmers.se
  • Information om aktuella stipendier som du kan söka
  • Inbjudan till exklusiva alumnevents som exempelvis frukostseminarier.
  • Gratis nummer av tidningen Chalmers Magasin (gäller endast för boende i Sverige)

Du är viktig för oss!
Dina erfarenheter av studier och jobb är värdefulla för oss och våra studenter. Med dina erfarenheter kan vi visa framtida och nuvarande studenter vad en utbildning på Chalmers kan leda till. Du som alumn är en tillgång för oss i form av kontakter med arbetslivet. Det hjälper oss att hitta praktikplatser, examensarbete för studenter men också utveckla forskningssamarbeten. 
Tack vare er kan vi utveckla och kvalitetssäkra våra utbildningar och eventuellt skräddasy fortbildning du kan vara intresserad av. 


Jag är redan med i Alumninät, logga in för att uppdatera mina sidor.​

Publicerad: må 04 dec 2017. Ändrad: må 22 jan 2018