Alumninät

Chalmers Alumnnätverk

Efter din studietid på Chalmers blir du alumn och yrkeslivet börjar. Men Chalmers vill fortsätta att hålla kontakten med dig även efter din examen. Som alumn tillhör du nu ett nätverk med ca 60 000 chalmerister som är spridda över hela världen.

Genom att ha en uppdaterad profil i alumnnätverket får du information riktad till dig och där du i dagsläget bor eller jobbar.              
Några av fördelarna med att vara med i vårt Alumnnätverk:
  • Inbjudan till exklusiva alumnevents som exempelvis frukostseminarier och återträffar.
  • Nyhetsbrevet "Alumn och vänner"
  • Erbjudanden till kompetensutveckling och vidareutbildning som stärker eller breddar din karriär
  • Information om aktuella stipendier
Fösta gången du loggar in i portalen ska du använda ditt personummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX) och återställa ditt lösenord genom att klicka på knappen "Glömt lösenord". Om du fortfarande har problem att med login, kontakta oss på alumni@alumni.chalmers.se​

Du är viktig för oss!
Dina erfarenheter av studier och jobb är värdefulla för oss och våra studenter. Med dina erfarenheter kan vi visa framtida och nuvarande studenter vad en utbildning på Chalmers kan leda till. Du som alumn är en tillgång för oss i form av kontakter med arbetslivet. Det hjälper oss att hitta praktikplatser, examensarbete för studenter men också utveckla forskningssamarbeten. 
Tack vare er kan vi utveckla och kvalitetssäkra våra utbildningar och eventuellt skräddasy fortbildning du kan vara intresserad av. 

Naturligtvis är du alltid välkommen att kontakta oss direkt med frågor eller för att få hjälp att tacka nej till att ha kontakt med Chalmers alumnverksamhet. Kontakta oss på alumni@alumni.chalmers.se​


Sidansvarig Publicerad: on 04 maj 2022.