Alumnföreningar

​Efter att du lämnat Chalmers har du möjlighet att engagera dig i någon av föreningarna som finns för alla som läst eller arbetet på Chalmers. Föreningarna är ett utmärkt tillfälle att hålla kontakten med gamla studiekompisar, umgås och engagera sig i efter studietiden. Det finns föreninga​r för olika grupper och specialintressen. Förhoppningsvis hittar du någon förening som du tycker är intressant och passar dig.​


CING - Chalmersska Ingenjörsföreningen​

Den största alumn​föreningen är ​Chalmerska Ingenjörsföreningen, med sina mer än 100 år, är det naturligaCING logga
alumnnätverket för dig som värnar Chalmeristers gemenskap yrkesmässigt och socialt. Föreningens nära kontakter med högskolan och studentkåren säkerställer fortsatta kontakter med Chalmers och med alla 14 lokalavdelningar i Sverige och över världen. Vart du än bosätter dig i världen finns det Chalmerister nära för att snabbare komma in i nätverken på plats. Föreningens tidning Avancons och katalogen med aktuella kontaktuppgifter över mer än 53.000 examinerade chalmerister, håller dig uppdaterad på personer, aktiviteter och aktualiteter som berikar dig socialt och yrkesmässigt.​ Läs mer om CING här


Föreningen Gamla Västar

Föreningen Gamla Västar är Chalmersspexets alumnförening och har som syfte att främja Chalmersspexet samt Föreningens logga
verka för dess dokumentation. Detta gör föreningen genom att publicera material om Chalmers spex, säkerställa att dokumentation sparas samt bevara filminspelningar från gamla spex. Dessutom ansvarar FGV även för jubileum och olika nyuppsättningar av gamla spex.  Läs mer om Föreningen Gamla Västar​

  

Chalmers Sångkörs SeniorFörening (CSSF)

Chalmers Sångkör grundades 1870 och alumniföreningen CSSF 1977. Föreningen ska verka för gott kamratskap och befrämja kontakterna mellan dess medlemmar. Ge sångare som slutat som aktiva i Chalmers Sångkör möjlighet till fortsatt kontakt med Chalmerssångare. Dessutom verka för att en god sångaranda hålls vid liv. CSSF har sitt årliga Sångarkalas sista lördagen i oktober.CSSR Logga
 Läs mer om ​Chalmers Sångkörs SeniorFörening eller gå till föreningens Facebooksida​


XLoB

XLoB är en alumnförening för dem som varit med i Ljud- och Bildgruppen (LoB) i Chalmers studentkår. XLoB verkar för att de ska kunna hålla kontakten med gamla kamrater, lära känna nya medlemmar samt bevara kontakten med Chalmers. XLoB har mindre träffar den första torsdagen varje månad, en stor lunchbuffet på Valborg för medlemmar samt familjer där även sittande LoB bjuds in, och XLoB bjuds även in av LoB till en del arrangemang.

Kontakta LoB på info@ljudobildgruppen.se​ för att komma i kontakt med XLoB.


Chalmers seniorförening

Chalmers seniorförening bildades 1996/1997 efter en idé till Chalmers förslagskommitté. Ordförande för förslagskommittén vid den tiden var Stig Ekman. Han insåg betydelsen av en seniorförening och beslutade att bilda en som enligt stadgarna har till syfte att:

”Chalmers seniorförening, har till ändamål att ge medlemmarna möjligheter och tillfällen att fortsatt kunna hålla kontakt med Chalmers och med tidigare arbetskamrater. Föreningen skall stimulera umgänget mellan medlemmarna och erbjuda intressanta aktiviter”.

Föreningen erbjuder aktiviter som man inte kan genomföra själv som pensionär. Chalmers Seniorförening är öppen för alla som vid sin pensionering var anställda vid Chalmers eller som tidigare under lång tid varit det. Har idag ca 100 medlemmar och välkomnar nya medlemmar.

Läs mer om Chalmers seniorförening.​ 
På sidan finns kontaktuppgifter samt anmälningsformulär. Årsavgiften är 150 kr.


CITO Alumni - Chalmers International Taiwan Office Alumni

Chalmers International Taiwan Office är en organisation som grundades 2003. Kontoret drivs av utbytesstudenter från Chalmers och är baserat på National Chiao Tung University i Hsinchu, Taiwan. Deras mål är att fungera som ett nav mellan Chalmers och Östasien.​ Läs mer om CITO Alumni


Forum för tekniska fysiker

Alumnföreningen Forum för tekniska fysiker har som mål att främja gemensamma intressen och angelägenheter för alla som följt en utbildning i Teknisk Fysik och Teknisk Matematik och att fungera som en länk mellan de utexaminerade, teknologsektionen och lärarna/kursverksamheten på Chalmers. Att öka kontaktytan mellan studerande och yrkesverksamma tekniska fysiker ses som mycket viktigt.​ Läs mer om Forum för tekniska fysiker 

Sidansvarig Publicerad: fr 26 aug 2022.