Diplom från examensceremoni 2018
Foto: Daniel Ahlqvist ​

Sista chansen att ta ut äldre typ av examen

Började du studera innan 1 juli 2007? Nu är sista chansen att ta ut examen enligt kraven som gällde då.
I juli 2007 förändrades Chalmers utbildningar och examenskrav, till exempel utökades en civilingenjörsexamen från att motsvara fyra och ett halvt till års heltidsstudier till att motsvara fem års heltidsstudier.
 
Efter en period med övergångsregler och möjlighet att genomföra kompletteringar år 2015, stänger nu möjligheten att ta ut en examen enligt det gamla systemet vid årsskiftet 2018/2019.
 
För att kunna ansöka om en examen enligt det gamla systemet, gäller följande:
  • ​Du ska ha antagits innan 1 juli 2007.
  • Du måste senast 30 juni 2015 ha uppfyllt alla krav (poäng, kurser etc) för examen. Det finns ingen möjlighet att komplettera med något ytterligare.
  • Skicka in din examensansökan senast 31 oktober 2018 för att den ska hinna handläggas innan årsskiftet.
 
Om du inte uppfyller alla krav för att ta ut examen enligt det gamla systemet, finns möjlighet att komplettera enligt dagens examenskrav och ta ut en examen av den nya typen.
 
För frågor om din utbildning och examen, kontakta utbildningssekreteraren för ditt program: Kontaktpersoner för utbildningsprogram​
 

Publicerad: ti 05 jun 2018.