Peter Nilsson och Desiree Persson om mentorskapsprogram
Peter Nilsson och Desiree Persson​ ingår i ett mentorskapsprogram på Chalmer​s

Ta trapporna inte hissen

Under det dryga år Peter Nilsson varit Desiree Perssons mentor har han hunnit ge henne mängder av goda råd. Hon har fått inblickar i yrkeslivet som få studenter har förmånen att få. Men det är långt ifråbn ett ensidigt utbyte.
– Det här är ett sätt för oss att hitta bra blivande personal, säger han.

När vi träffas har de två redan suttit och pratat i en timme. De möter mig nere i Peabs entré och det märks att det att de känner varandra ganska väl vid det här laget. Sedan mer än ett år har de träffats ungefär en gång i månaden. Peter Nilsson, vd på Swerock, en del av Peab, är mentor åt Desirée Persson som snart gått tre år på Väg och vattenbyggnad (nu omdöpt till Samhällsbyggnadsteknik). Idag har de pratat om asfaltsläggning. Hela processen, från anbudet till det konkreta arbetet med att lägga asfalten.
– Hon ska lägga asfalt hos oss i sommar, berättar Peter Nilsson.
– Ja, det ska bli jätteroligt. Jag har fått sommarjobb och ska få vara med både på plats ute och här inne på kontoret. 
Det är Desirée Perssons första sommarjobb i branschen och med det följer hon råden hon fått om att lära sig jobbet från grunden.
– Det tycker jag är viktigt, säger Peter Nilsson. Det var så jag själv lärde mig. Genom att vara ute. Det finns en enorm kunskap bland de yrkesverksamma som gör de konkreta jobben och den ska man ta vara på. Det är erfarenheter jag haft med mig hela vägen, i alla mina olika roller.
Den här typen av diskussioner har de haft mycket av, förstår jag. Den fråga som varit mest aktuell för Desirée Persson under våren har annars varit vilket masterprogram hon skulle välja.
– Skulle jag välja med inriktning mot projektledning eller fördjupa mig i någon annan del och bli specialist på något område? Det har jag funderat mycket på.
– Mitt råd är alltid ”kunskap är det viktiga”, säger Peter Nilsson som själv gått den långa vägen till sin nuvarande roll som vd.
– Det där med ledarskap, det är någonting man lär sig på vägen. Det handlar om att kunna möta
människor, både ute på byggen och i styrelserummen, tycker han.
– Ja, efter våra samtal har jag bestämt mig för att fördjupa mig, säger Desirée Persson.

Hennes uppfattning är att utbildningen ger en teoretisk grund att stå på, men att den lär ut väldigt lite om verkligheten hon sedan ska ut i. Därför är hon glad över att vara en av de studenter som fått tillgång till en mentor. Bara sex av cirka sextio sökande på hennes sektion hade den turen. Vsektionens arbetsmarknadsgrupp som ordnar med mentorskapsprogrammet har haft svårt att hitta mentorer så det räcker åt alla som vill ha.
– Vi studenter fick fylla i en blankett om oss själva, vad vi förväntade oss av en mentor och annat relevant, berättar Desirée Persson. På motsvarande sätt får intresserade mentorer fylla i vad de har att erbjuda och så matchas de ihop med en lämplig adept.

Det är lätt att se vad adepten får ut av sin mentor – de får ta del av en erfaren persons kunskaper och kontakter. Peter Nilsson vill dock poängtera starkt att det är givande även för den som är på den andra sidan av relationen.
– Det är väldigt roligt för mig personligen och ger en chans att få veta mer om hur de tänker nu, hur utbildningen fungerar idag. Det har hänt en del sedan jag gick där, jag gick ut -82, säger han och tillägger också att han tycker att det är konstigt att inte fler tar chansen att vara mentorer.
– Välutbildat folk kommer att vara en bristvara i fem, tio kanske tjugo år framåt. Därför är det viktigt för oss som jobbar inom anläggning att göra oss synligare, för att kunna locka till oss de bästa studenterna. På byggsidan har det varit ett relativt bra söktryck, men på anläggningssidan har det varit sämre.
– Jag var också på väg åt det hållet, säger Desirée Persson, men berättar att det var ”en kurs i teknisk geologi som var jätteintressant” som fick henne på andra tankar och dessutom insikterna som Peter givit henne då han beskrivit anläggningsbranschens alla möjligheter.
– Det här är också en väldigt trygg bransch om man jämför med den konjunkturberoende byggbranschen. När det är sämre tider måste man ändå alltid satsa på infrastruktur, säger Peter Nilsson.

När jag frågar om den viktigaste lärdom som mentortiden givit svarar de två lite olika.
– Jag brukar alltid säga ”ta trapporna, inte hissen” när vi pratar karriär. Att man inte ska ha för bråttom utan ta sig tid att börja från grunden och prova på olika saker, säger Peter Nilsson.
– För mig är nog det viktigaste att Peter har fått mig att förstå att när jag kommer ut från utbildningen så är jag inte ensam. Det finns alltid folk som är beredda att ta hand om en och visa hur allt går till. Det har känts jätteskönt. Jag har varit orolig för det. Hur blir det att komma ut utanför utbildningen? Nu vet jag mycket mer.

FAKTA MENTORSKAPSPROGRAM
Många utbildningsprogram på Chalmers har mentorskapsprogram. Initiativet kommer oftast från arbetsmarknadsgrupperna på de olika sektionerna och det är även de som organiserar programmen, som kan bestå av allt från några få till över 30 mentorpar. Marknadsföring sker på Facebook, genom mejlutskick eller annat via arbetsmarknadsgrupperna. Antalet studenter som vill ha en mentor är högre än antalet mentorer och nya sådana sökes därför ständigt.

Ur Chalmers magasin nr 2, 2016

Text: Lasse Nicklason 

Sidansvarig Publicerad: må 26 feb 2018.