Hans uppfinning räddar miljoner liv

​Ser du på Grey’s anatomy eller Vetenskapens värld? Då har du kanske hört talas om stenten, det lilla metallrör som implanteras i ett par miljoner människor varje år för att motverka ibland livshotande förträngningar i framförallt hjärtats kranskärl. Vad få vet är att det är en chalmerist som uppfunnit protesen som revolutionerat flera områden inom sjukvården.
Ett par miljoner om året? Hör någon av sig och tackar? – Ja, ganska ofta, säger Hans Wallstén.
Alldeles nyligen fick jag ett brev från en kvinna i Frankrike, vars make fått fem stentar inopererade. Hon uttryckte stor tacksamhet. Det gör mig jätteglad, det är ju varje uppfinnares dröm att få sådan återkoppling.
 
Det var i början av 80-talet under ett samarbete med Zürich-baserade hjärtkirurgen Åke Senning som Hans Wallstén, då vd för Bonnierägda Inventing och verksam i Schweiz, fick insikt om ett stort problem inom kardiologin. Bypass-kirurgin som var den dominerande behandlingen vid förträngningar i hjärtats kranskärl var både traumatisk och resurskrävande och man ville hitta alternativa behandlingssätt. När den första ballongvidgningen av hjärtats kranskärl utfördes med hjälp av kateter 1977 trodde man sig ha hittat lösningen. Det visade sig dock snart att det fanns stora risker med detta enklare ingrepp. Behandlingen ledde till skador på kärlväggen varifrån plack kunde frigöras och leda till akut cirkulationsstopp. Ett bypass-lag fick därför stå stand-by för att träda in i de fall patientens liv var i fara. Ytterligare ett problem var att man i 30-40 procent av fallen tvingades göra om proceduren eftersom kärlen återförslöts. Problemen var så allvarliga att utvecklingen hämmades och det var i detta läge som Hans Wallstén fick idén till wallstenten som revolutionerade behandlingen. Den självexpanderande metallstenten förs med kateter till förträngningen där den frigörs och bildar ett kvarvarande stöd som förhindrar kärlstopp och återförslutning. Ett nytt forskningsbolag, Medinvent, avknoppades från Inventing, för vidareutveckling av stenten och efter sex års utveckling och åtskilliga djurförsök genomfördes en första stentimplantation i patient 1986. Då skrevs förstås medicinteknisk historia, men inte ens Hans Wallstén och hans kollegor hade nog kunnat förutse den omfattande användning stenten skulle komma att få inom olika behandlingsområden.
– Stenten spelar en stor och viktig roll inom många områden i dagens sjukvård, inte minst inom hjärtsjukvården. Att öppna det tilltäppta infarktorsakande kranskärlet och implantera en stent för att hålla kärlet öppet är första linjens terapi vid risk för akuta hjärtinfarkter. Om detta sker tidigt i förloppet kan skadan på hjärtat förhindras eller begränsas och därmed även de negativa konsekvenserna av en hjärtinfarkt såsom hjärtsvikt och rytmrubbningar, säger Cecilia Rorsman, överläkare vid hjärtmottagningen, Hallands sjukhus.

Med sina omkring 100 patent som bas har Hans Wallstén byggt upp flera framgångsrika företag inom så vitt skilda områden som pappers och stålindustrin samt medicinsk teknik. Detta gör honom till en av Sveriges främsta uppfinnare och entreprenörer. Med Gustaf Dalén som den stora förebilden har han sen barnsben drivits av en önskan att förbättra saker.
Att Hans Wallstén kom in på den medicintekniska banan är delvis en slump. Efter examen i mekanik på Chalmers 1950 började han arbeta inom pappersindustrin där han gjorde snabb karriär. En tid var Hans platschef vid Billingsfors-Långed, en del av Bonnierkoncernen där han uppfann Billblade, en ny metod för pappersbestrykning. Albert Bonnier Jr uppmärksammade hans stora potential som uppfinnare och under tiden som vd för Fengersfors bruk accepterade Hans Wallstén Bonniers erbjudande att starta ett bolag, Inventing, för att utveckla och kommersialisera sina uppfinningar såsom Billblade som blev en stor exportsuccé. Efter fem år i Sverige flyttade han tillsammans med hustrun Ingrid till Schweiz där han startade en ny gren av bolaget varifrån flera företag avknoppades. Än i dag lever och verkar han i Schweiz.
– Jag kommer aldrig att sluta uppfinna, det är mitt största intresse, säger 93-åringen som så sent som för några år sedan fick sitt senaste patent godkänt. Exakt vad det är vill han inte avslöja, men det handlar om medicinsk teknik och har potential att bli något stort. Framtiden får utvisa vad det blir av det, säger Hans Wallstén.
 
Text: Birgitta Rorsman Foto: Peter Ringström

(Efter att reportaget publicerades har vi tyvärr nåtts av den tråkiga nyheten att Hans Wallstén har gått bort, den 6 februari 2018 i Schweiz)​
 

Sidansvarig Publicerad: on 14 feb 2018.