Britta Burreau – den osynliga hjälten tar form

Att ingenjörer har många varierande roller i samhället är känt och många i den yrkesrollen vill förändra och förbättra samhället på olika sätt. Chalmersalumnen Britta Burreau är den osynliga hjälten. Svårbegripliga men viktiga områden som pension och etiska investeringar är hennes superkrafter. Diskriminering och utanförskap fiender hon vill bekämpa. Britta kom till Chalmers för att dela med sig av sina erfarenheter från sin karriär och hur hon ser på Ingenjörens roll i samhället. 

Britta tog examen från Industriell ekonomi på Chalmers under 1991 och började på Andersson Consulting som programmerare. 
Jag lärde mig snabbt att omge mig med folk som kompletterade mig. Jag har alltid varit imponerad av personer som är bäst på något, oavsett vad det är, berättar hon.
Ett tips hon ger oss är att jobba med det som du tycker är kul, så roligt att du även vill lära dig mer om det på fritiden. På Anderson Consulting hade hon en handledare som läste manualer på fritiden medan hon själv läste Affärsvärlden när hon fick tid över. Med den bakgrunden är det inte så konstigt att nästa steg i hennes karriär blev V​D-posten för livbolaget Nordea Liv & Pension. Nu tog hon ett steg in i finansvärlden.
  
I stora företag är det vanligt att olika grupper inom företaget inte kommunicerar med varandra. Med utgångspunkt i den japanska produktionsfilosofin, som hon lärde sig på Chalmers, och ledarskapet från Scouterna arbetar Britta för att grupper som tillsammans åstadkommer kundvärde processer jobbar tillsammans med uppdrag att förbättra. Att framgångsrikt hantera en finanskris handlade om samarbete mellan olika kompetenser, att kapitalförvaltare samarbetade nära med aktuarierna (försäkringsmatematiker) och ledningen. Återigen arbetade hon med att ta vara på kompetens som kompletterar henne och hennes team. Mångfald spelar en viktig roll när företag söker kompetens till arbetsplatsen och olika egenskaper i en arbetsgrupp blir avgörande för att lyckas. Ju osäkrare omvärld vi verkar inom desto viktigare blir mångfald i teamet för att minimera risken för flocktänkande och att man bortser från risker eller missar möjligheter.

 Scouternas roll

Britta har sedan ungdomen varit engagerad i Scouterna och 2016 blev hon ordförande för organisationen. Med ledorden ärlig, hjälpsam och göra sitt bästa har rörelsen utvecklat många unga världsförbättrare genom tiderna. Hon nämner flera kända idrottare, artister och företagsledare som har varit Scouter, bland annat Neil Armstrong, Annie Lööv, David Beckham och Beyoncé. Britta betonar betydelsen av Scouterna för den enskilda individen, men också för hela samhället där organisationen arbetar aktivt med att minska utanförskap. Dess historia och bakgrund är viktig för att förstå dess potential i en rad samhällsutmaningar. Britta återvänder många gånger till frasen ”Försök att lämna den här världen lite bättre än du fann den” efter Scouternas grundare Robert Baden-Powell. Robert såg till att unga utsatta pojkar från Londons slum fick en meningsfull sysselsättning och gemenskap, genom att ta ut dem på aktiviteter i naturen tillsammans med pojkar från andra samhällsklasser, bort från kriminaliteten och utanförskapet.

Jympapåse i jämställhetens tjänst

December 2016 tog Britta Burreau över vd-posten på KPA pension som är den största pensionsförvaltaren för anställda inom kommuner och regioner (tidigare landsting). KPA Pension började tidigt med hållbara placeringar och satsar på så kallade gröna obligationer. Tanken är att välja investeringar som tar ansvar för både människa och miljö. Kundernas pengar investeras för att bidra till en hållbar värld samtidigt som de får avkastning på pensionspengarna. Och det har KPA lyckats med. Enligt tidningen Risk och Försäkring ligger KPA Pension i avkastningstoppen sett över en fem och tio års period. 
 
Maj 2019 träffade Britta dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) för att prata hur man tillsammans kan skapa en bättre framtid med bra pensioner och ett mer jämställt samhälle. Idag är det vanligt att kvinnorna drar ett större lass när det kommer till barn, hem och hushåll och det märks i plånboken när man går i pension. Kvinnors pension är i genomsnitt bara 67 procent av männens pension. Detta har KPA Pension uppmärksammat i en reklamfilm där ett barn står i ett omklädningsrum utan jympapåse och förklarar för sin lärare ”mamma säger att det är pappas jävla ansvarsområde” att packa barnets påse. Jympapåsen blev en symbol för vardagspusslet som många svenska familjer kan relatera till. Stefan Löfvén refererade till packandet av gympapåsar i sitt installationstal i riksdagen samma vår. Bristen på fördelning av det oavlönade hemarbetet leder till att en förälder, oftast mamman, går ner i arbetstid som leder till sämre livsinkomst och lägre pension. Håller trenden, med pensionsgap, i sig kommer det att dröja ända till år 2070 innan vi får jämställda pensioner.
– Vi ska inte behöva vänta tills dess för att få jämställda pensioner. Det behöver ske förändringar i arbetslivet och i ansvarsfördelningen för hem och familj, eftersom pensionssystemet i sig är jämställt, säger Britta.
Efter succén med jympapåsen har KPA Pension valt att belysa flera viktiga områden genom ”pensionspizzan” som förklarar pension för ungdomar, en broschyr om den svenska arbetsmarknaden på flera olika språk och reklamfilmen om tjejer som norm ”tränaren sa att de spelade som tjejer men så bra var de inte” som följts upp med en t-shirt med texten ”Spela som tjejer” inför damfotbolls-vm i Frankrike 2019. 

Osynliga hjälten – ingenjören 

Britta ser alla ingenjörer som osynliga hjältar inspirerad av brittiska ICE (institution of Civil Engineers) jubileumskampanj. I kampanjen ses Ingenjörer i olika roller som hjältar med tekniska lösningar, uppfinningar och idéer som kan förbättra världen. Britta vill bidra till detta och avslutar med att uppmana oss alla att vara hjältar, synliga eller mindre synliga. 

Sidansvarig Publicerad: må 17 aug 2020.