Peter Nilsson och Desiree Persson​ ingår i ett mentorskapsprogram på Chalmers​
​​​​​​​​​​​

Mentorskapsprogram

​​​Mentorskap på Chalmers syftar till att stödja studenternas yrkesmässiga och personliga utveckling samt att skapa goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Detta kan sammanfattas i nedanstående punkter:
  • ​Underlätta för studenter övergången från akademi till näringsliv
  • Skapa förutsättning för studenter att fatta medvetna val
  • Ge studenter och mentorer möjlighet att skapa nätverk. 
  • Leda till personlig och professionell utveckling för både student och mentor
  • Ge mentorer förståelse för hur Chalmers ser ut idag

Varför ska du bli mentor?
Förutom att du hjälper en student med dennas karriärval och personliga utveckling finns det mycket du som mentor kan få ut av ett mentorskapsprogram, bland annat:
  • ​Bli en bättre coach och förbättra din förmåga att få andra att utvecklas.
  • Goda möjligheter att bygga på ditt personliga nätverk bland både studenter och andra mentorer.
  • En bra möjlighet för rekrytering till det egna företaget.
  • En chans att komma tillbaka till Chalmers och bli uppdaterad om nya saker som händer på högskolan.

 Här är de tillgängliga programmen:

Chalmersska ingenjörsföreningens seniorphadderprogram

För flera av de nyantagna teknologerna som börjar sin utbildning i höst, vet vi att studierna på Chalmers kan kännas utmanande efter en tid. Många frågor kommer upp som man vill ha svar på. Som seniorphadder är du med i den ordinarie phaddergruppen av teknologer. Men ditt bidrag är i rollen som alumn med alla dina erfarenheter från tiden på Chalmers och det du hunnit med i arbetslivet. Så med din hjälp ökar chanserna att årets Nolla hittar rätt i studierna och studielivet från början. Vi söker därför dig som alumn med examen under de senaste 10 åren och som tycker att detta är den bra idé. 
Anmäl ditt intresse redan nu så kontaktar vi dig och berättar mer om möjligheter och förväntningar i detta viktiga projekt

AE-sektionen mentorskapsprogram

AE-Sektionens arbetsmarknadsgrupp bedriver ett eftertraktat mentorskapsprogram där engagerade studenter möter mentorer från arbetslivet.
Mentorskapsprogrammet pågår från januari till maj och ansökningar tas emot löpande under hösten.
Passa på att skapa kontakt med nästa generations samhällsbyggare!
Kontakta gärna Jakob Hägg på mentor@aetek.chalmers.se

Chalmers arkitektstudenters mentorskapsprogram
Varje år anordnar arbetsmarknadsutskottet på Chalmers Arkitektur, Arkipelago, ett mentorskapsprogram för att underlätta studenternas övergång från akademi till näringsliv.
För mer information kontakta goteborg@arkipelago.nu​

EDITs mentorskapsprogram 
MEDIT är till för alla på Elektro, Data eller IT på Chalmers. Programmet syftar till att stödja studenternas yrkesmässiga och personliga utveckling samt att skapa goda kontakter mellan studenter och näringsliv.

Fysikteknologsektionens mentorskapsprogram
Fysikteknologsektionen arbetsmarknadsgrupp (FARM) bedriver ett mentorskap där studenter erbjuds en personlig mentor i form av en utexaminerad alumn från teknisk fysik eller teknisk matematik.
Läs mer om programmet och ansök här. ​

The Global Mentorship Program​

The Global Mentorship Program söker mentorer som har erfarenhet av internationellt arbete och är intresserade av att bidra till lösningar för att skapa ett globalt hållbart samhälle. 
Programmet har fokus på innovation, entreprenörskap och internationalisering i låg- och medelinkomstländer i Asien, Afrika och Sydamerika. Den inleds under studenternas sista vårtermin och startar i januari med en kick-off. Vi förväntar oss att studenterna (under normala förhållanden) ska resa för datainsamling under våren i minst 8 veckor. Exjobbet avslutas efter en termin medan mentorskapsprogrammet sträcker sig över ett kalenderår. Deltagande mentorer bjuds in till uppstartsmöte och avslutning, presentationer av arbeten och även årliga återkommande återträffar med mentorer och tidigare adepter.

Genom en generös donation från familjen Kullman kan vi stötta våra studenter med stipendier så att de som en del av sina exjobb kan genomföra datainsamling utomlands med syfte att ge ytterligare erfarenheter i en internationell kontext. Som stöd under datainsamlingen får studenten därför också en lokal mentor som hjälper till med kontextuell förståelse i det land där datainsamling för examensarbetet genomförs. 

Vid intresse eller frågor, kontakta gärna Kristina Henricson Briggs, kristina.henricson.briggs@chalmers.se​

Högskoleingenjörsektionens mentorskapsprogram

H-sektionens mentorskapsprogram söker personer från arbetslivet som vill dela med sig av sina erfarenheter samt stötta och knyta kontakt med studenterna.​
Har du frågor? Kontakta gärna ment.harm@htek.chalmers.se


I-sektionens mentorskapsprogram
Som mentor är mentorskapsprogrammet ett perfekt tillfälle att utveckla och förbättra dina coaching egenskaper samt få kontakt med studenter som kan ge nya intressanta perspektiv på saker och ting. Det är även din chans att kunna ge tillbaka och dela med dig av dina erfarenheter till sektionen. Om du är intresserad av mentorskapsprogrammet eller har frågor kontakta Linnea Ravegård på alumni@itek.chalmers.se​ 

Kemisektionernas mentorskapsprogram
Kemisektionernas arbetsmarknadsgrupp söker nu mentorer inom både Bioteknik, Kemiteknik samt Kemiteknik med fysik. ​ Läs mer om deras mentorskapsprogram här


M-sektionens mentorskapsprogram 
Ta chansen och sök till M-sektionens mentorskapsprogram. Som mentor får du goda erfarenheter inom coaching och mentorskap, samtidigt som du hjälper din före detta sektion att skapa kontakter med näringslivet och på så sätt är du med och utvecklar maskinteknologsektionen. Mentorskapet kan även gynna ditt tillhörande företag då detta på ett kostnadsfritt sätt knyter kontakter mellan företaget och studenter, vilket senare kan leda till både examensarbete och framtida jobb.
Vid eventuella frågor maila till naringsliv@mtek.chalmers.se​.​

Teknisk Design vill ha mentorer till sina studenter
Vill Du vara en mentor och dela med dig av dina erfarenheter som Teknisk Designare i näringslivet? En fantastisk chans att knyta värdefulla kontakter till framtidens arbetsmarknad och ett sätt att ge tillbaka till din sektion Teknisk Design? Missa då inte att anmäla dig som mentor för 2020 års mentorskapsprogram som TDjobb anordnar!
Programmet består av 3 gemensamma träffar under våren. Ni hittar ytterligare information och anmälan i länken nedan.
Kontakta gärna tdjobb@tdtek.chalmers.se​ vid frågor.

V-sektionens mentorskapsprogram, Ventor

Ventor sammanför studenter med representanter från näringslivet och ger dem inspiration och en unik inblick till vad som väntar efter examen. För mentorn är detta den perfekta chansen att dela med sig av sina erfarenheter samt få en inblick i chalmerslivet idag.

Känner du att Ventor är något för dig? Vill du hjälpa en chalmerist med exempelvis tips och råd inför olika karriärval? Att vara Chalmersalumn är inget krav, men positivt.

 
 ​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 24 jun 2021.