Studenter på campus Johanneberg

Samarbete i utbildning och med studenter

​För Chalmers är det viktigt att inom olika områden samverka med näringsliv och samhälle. Inom grundutbildningen vill vi ge våra studenter bästa möjliga förutsättningar att ta till sig undervisningen och förbereda för kommande yrkesliv. Genom arbetslivsanknytning där teori kopplas till praktiska tillämpningar får vi verklighetsanknytning och yrkesrelevans i våra kurser. Det finns flera olika sätt för externa parter att medverka i utbildningen på.

För den som vill erbjuda studenter ett examensarbete eller jobb går det att annonsera exjobb och jobb i Chalmers annonsportal.

 
Övergripande information om examensarbete på Chalmers för externa parter:
På svenska
På engelska

Om du vill arrangera aktiviteter på campus eller nå studenter är studentkåren (extern webbplats, på engelska)  en väg in. Här skapas kontaktytor mellan studenter och arbetsgivare, som exempelvis arbetsmarknadsdagen CHARM, branschspecifika aktiviteter som mentorprogram, lunchföreläsningar och lokala arbetsmarknadsdagar. 

Via till exempel kårbolagen Chalmers studentkår promotion och Chalmers studentkår rekrytering (extern webbplats, på engelska) och Chalmers Teknologkonsulter finns möjlighet att arrangera andra aktiviteter och rekrytera arbetskraft.

Sidansvarig Publicerad: må 11 nov 2019.