Medverka i utbildning

Var med och öka yrkesrelevansen och

ingenjörsmässigheten i våra utbildningar!

 
Vi tror att du representerar en större eller mindre verksamhet och vill arbeta långsiktigt med samverkan och relationen till Chalmers. Inom grundutbildningen vill vi ge våra studenter bästa möjliga förutsättningar att ta till sig undervisningen och förbereda för kommande yrkesliv. Genom arbetslivsanknytning där teori kopplas till praktiska tillämpningar får vi verklighetsanknytning och yrkesrelevans i våra kurser. Samverkan inom utbildning och med våra studenter kan ske på en rad olika sätt

Exempel på möjligheter

Inom program och kurser:
 • gästföreläsare
 • bidra med expertkunskap
 • visa på karriärvägar
 • studiebesök
 • projekt/projektkurs
 • övningsuppgifter/case
 • kandidatarbete
 • examensarbete
 • handledare
 • laborationer
 • övningsledare
 • seminarium
 • workshop
 • alumnträffar
 • exjobbskvällar
 • evenemang och aktiviteter, exempelvis lunchseminarium.
 
Andra exempel på samverkansmöjligheter:
 • ​Programråd. Att vara med och påverka programmens utformning genom medverkan i programråd.
 • Mentorskap. Varför inte underlätta övergången från akademi till arbetsliv genom att vara mentor åt våra studenter? 
 • "LÖNA". Du kan också medverka i LÖNA – Lärare för Ömsesidig Nytta med Arbetsgivare – där lärare från Chalmers under ett antal tillfällen besöker externa parter som ett led i sin kompetensutveckling.

 

Föreslå examensarbete

Sista terminen gör alla studenter ett examensarbete. På högskoleingenjörs- och sjöprogrammen samt på kandidatnivå omfattar arbetet 15 högskolepoäng. På masterprogrammen 30 högskolepoäng (30 hp = heltid en termin). Examensarbetet är ett viktigt tillfälle för studenten att tillämpa sina kunskaper på ett verkligt problem och är en språngbräda ut i arbetslivet. Vi har en hel del internationella studenter på våra masterprogram och många av dem vill gärna göra examensarbete utanför akademin. Det är vanligen två studenter om ett examensarbete, förutom på kandidatnivå där man är flera.
Som stöd i examensarbetet har studenterna en handledare från relevant institution på Chalmers, samt en handledare från den externa parten.
Mer information om att erbjuda och annonsera exjobb

Underlätta övergången från studier till arbetsliv

Samarbetsinslag som är viktiga för att förbereda och underlätta studenternas väg in i arbetslivet anordnas även av Studentkåren. Exempelvis att ordna kontaktytor mellan externa parter och studenter via arbetsmarknadsdagar, arrangera företagsevent, initiera och driva mentorskapsprogram och mycket mer. 

 

Allmänna frågor kring samarbete inom Chalmers

kurser och program

Kontakta Anette Järelöw, Samordnare arbetslivssamverkan inom grundutbildningen
 
 

Sidansvarig Publicerad: on 10 jan 2018.