Big Data – hur får vi använda våra data?
Alla organisationer som överväger att använda Big Data för att utveckla tjänster måste först hantera de svåra frågorna om integritet, transparens, ägande och kontroll av data. Även till synes ointressanta data riskerar att, när de sammankopplas med andra datakällor, utgöra övertramp på individer.
 

Vi kan potentiellt skapa stor samhällsnytta genom tillämpningar baserade på- och analyser av mycket stora mängder data – så kallade Big Data. Utvecklingen av självkörande fordon är exempel på område som kräver insamling av stora mängder data – kopplade till individers aktiviteter. Likaså finns hopp om att skapa system för att bättre hantera vår tids stora utmaningar inom miljö, hälsa, ekonomi och välfärd. Men fortfarande finns frågetecken kring hur vi vill att denna typ av data ska hanteras, utan att kompromissa med den grundläggande tryggheten för medborgare. I väntan på tydliga svar tvingas både forskning och näringsliv balansera på den ibland tunna gränsen mellan nytta och integritet. Osäkerheten försämrar Sveriges chanser att leda teknikutvecklingen.

Lösningarna står inte enbart att finna i lagstiftning, vi ser flera olika perspektiv: tekniska lösningar, etiska forskningsriktlinjer, och frågan om acceptans/samsyn i samhället. Ser vi till exempel förändrade attityder till att dela data som hämtas från individers aktiviteter?

Tid: 1 juli, kl. 12:00 - 13:00

Paneldeltagare
Bo Rothstein, Professor statsvetenskap, Göteborgs universitet
Markus Bylund, Forskningsledare, SICS Swedish ICT
Staffan Truvé, Chief Technology Officer, Recorded Future
Simone Fischer-Hübner, professor Datavetenskap, Karlstads universitet
Brit Stakston, mediestrateg

Moderator Per-Olof Arnäs
Läs mer i Almedalsprogrammet

Publicerad: ti 02 jun 2015.