Syntolkning: Chalmers i Almedalen

​​​Chalmers deltar som en av aktörerna i Västsvenska arenan under Almedalsveckan på Gotland. Vi arrangerar seminarier under inramningen nationella utmaningar, regionala lösningar med syfte att påverka och knyta kontakter med beslutsfattare samt etablera Chalmers som en engagerad och sakkunnig aktör inom utvalda frågor. Övriga aktörer i Västsvenska arenan är Västsvenska handelskammaren, Göteborg universitet, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 10 jun 2019.