Varför råder det inte samsyn om skogens roll i klimatarbetet?

​Skogen är viktig i strävan efter klimatneutralitet. Efterfrågan på biobaserade produkter ökar och det kan bli konkurrens om skogsresurserna. Vad bör prioriteras? Vilka användning ger bäst klimatnytta? Bör skogen stå kvar, som kolsänka? Frågorna är många och olika forskare ser ut att ge olika svar.

Parisavtalet har fastställt ambitiösa klimatmål som innebär att vi fort behöver fasa ut användningen av fossilbränslen. Vi behöver sannolikt också åstadkomma ”negativa utsläpp”, alltså fånga in och lagra koldioxid utanför atmosfären. Skogen kan ersätta fossilbränslen, cement och andra produkter som orsakar växthusgasutsläpp. Dessutom kan skogen lagra kolatomer utanför atmosfären på både lång och kort sikt. Kolatomerna återgår tidigare till atmosfären om biomassa används för att producera biobränslen jämfört med om vi bygger trähus. Skogen och skogsindustrin kan alltså bidra i klimatarbetet på olika sätt. Vilka strategier som är de bästa är inte uppenbart.

Seminariets mål är att reda ut frågeställningar kring skogens roll i klimatarbetet. Deltagarna i panelen kommer att bidra med olika perspektiv för att klargöra vad forskningen kan ge säkra svar på, vad som är osäkert, och vad som snarare handlar om preferenser och samhälleliga val, än om att invänta svar ifrån fortsatt forskning.Medverkande:
Göran Berndes, professor, Chalmers
Anders Wijkman, ordförande, Romklubben, tidigare EU- parlamentariker (kd)
Lena Ek, ordförande, Södra skogsägarna
Johan Stendahl, docent, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 
Louise Karlberg, Naturskyddsföreningen

Moderator:
Anders Ådahl

Plats: Västsvenska arenan, Strandvägen, mitt emot Almedalsparken​
Tid: onsdag 3 juli kl 08.00-08.45
Arrangör: Chalmers

Sidansvarig Publicerad: må 08 jul 2019.