Varför hamnar inte all mat i magen?

En tredjedel av all mat som produceras i världen hamnar inte i någons mage. Istället hamnar den i soporna, hur är det möjligt när människor svälter?

Matsvinnet förekommer i hela produktions-, försäljnings- och konsumtionskedjan för livsmedel och innebär att miljöbelastningen från livsmedelsproduktionen blir onödigt stor. I Sverige står hushållen för en mycket stor del av matavfallet, 938 000 ton. Räknat per person innebär det ca 97 kilo per år. För en familj på fyra personer så slängs då ett kilo matavfall varje dag! Vem ska lösa frågan och vart ligger ansvaret? Hos producenterna, grossisterna, leverantörerna, butikerna, restaurangerna, storköken eller hos konsumenten? 

Svaret borde väl rimligen vara hos alla, på olika nivåer. Svenska matbutiker har under de senaste åren intensifierat arbetet med att minska matsvinnet, Coop är en av dem. Kommuner tar upp kampen, i Göteborg finns projektet Göteborgsmodellen som har lyckats minska matsvinnet med 40% i Göteborgs stads offentliga kök. I Frankrike har regeringen valt att lagstadga för att få till en förändring. Är förbud rätt väg att gå? Eller räcker det med information och upplysning?


Medverkande: 
Christina Linnerhag, projektledare Göteborgsmodellen
Katarina Nilsson, Livsmedel och miljö, RISE
Anna-Lena Dahlberg, Kvalitetschef, Coop
Björn Siesjö, Juryledamot WIN WIN Award, stadsarkitekt, Göteborg


Moderator: 
Nathalie Bödtker-Lund, verksamhetsledare WIN WIN Award, Göteborgs centrum för hållbar utveckling

Plats: Västsvenska arenan, Strandvägen, mitt emot Almedalsparken​
Tid: torsdag 4 juli kl 09.15-10.00
Arrangör: Winwin Gothenburg Sustainability Award ​

Sidansvarig Publicerad: må 08 jul 2019.