Svenskt elflyg – önskedröm eller realistisk möjlighet?

Debatten om flyget och klimatet har svallat hög senaste året. Ordet flygskam är numera en svensk exportprodukt. Samtidigt talas det om elflyg. Kan batteridrivna flygplan bidra till att göra svenskarnas flygande klimatmässigt hållbart? Kan elflygsindustrin till och med bli en svensk exportnäring? 

Just nu sker det stora satsningar på elflyg runt om i världen, och det finns redan idag ett antal färdiga modeller som klarar att ta ett mindre antal passagerare. Även om utvecklingen av elektriskt drivna flygplan ännu är i sin linda, så är det en teknologi som kan komma att rita om kartan för hur vi transporterar oss. En tredjedel av passagerartrafiken med flyg i Sverige sker över kortare distanser än 40 mil. Kortdistansflyg har också – i en Chalmersledd studie – identifierats som ett område där batteridrivna plan skulle kunna ersätta inte bara fossildrivet flyg, utan också möjliggöra nya flygrutter till fler orter i landet och hållbart ersätta transporter som idag sker på marken. 

Sverige har en stark flygindustri och en transportinfrastruktur som är beroende av flyget. Vilken roll kommer Sverige att spela i utvecklingen av elflyget, och hur kan vi dra nytta av det?Medverkande: 
Tomas Eneroth, infrastrukturminister (s)
Anders Forslund, vd, Heart Aerospace
Tomas Grönstedt, professor, Chalmers
Lisa Åbom, CTO, Saab Aeronautics
Anna Soltorp, hållbarhetschef, BRA Braathens regional airlines
Henrik Littorin, omvärldsanalytiker, Swedavia
Malin Strand, policyexpert, Fossilfritt Sverige

Moderator: 
Fredrik Berling

Plats: Västsvenska arenan, Strandvägen, mitt emot Almedalsparken
Tid: måndag 1 juli kl 16.45-17.30
Arrangör: Chalmers 

Sidansvarig Publicerad: må 08 jul 2019.