Syntolkning: Bild från Jubileumsparken, en målad bläckfisk.

Minskar polariseringen mellan stad och landsbygd med bättre platsutveckling?

Platsutveckling är ett begrepp för nya sätt att utveckla städer och landsbygder. Idag finns flera metoder men det är ofta oklart vilka samhällsutmaningar de försöker hantera. Hur utvecklar vi platser på rätt sätt om vi har som mål att stärka demokrati, få bättre integration och minskad polarisering?

Förändringar i svenska samhällen präglas i allt större utsträckning av ökad polarisering mellan platser. Vi ser stadsdelar, orter, kommuner och regioner som har, respektive inte har, möjlighet att påverka sin egen framtid. Detta seminarium belyser rollen av den gestaltade livsmiljön med aktuell praktik och forskning om metoder för platsutveckling i städer och på landsbygder. 

Platsutveckling kan användas som en dialog för att öka möjligheterna att påverka platser, men forskningen visar även hur platsutveckling förändrar maktrelationer mellan offentliga och privata aktörer. Det finns också en politisk dimension eftersom förändringar av en plats innebär olika saker för olika människor och grupper i samhället. Seminariet lyfter fram konkreta pågående platsutvecklingsprocesser som utökar det demokratiska handlingsutrymmet, och panelen av forskare och praktiker diskuterar platsutvecklingens möjligheter och fallgropar, samt nödvändigheten av att utgå från lokala förutsättningar.


Medverkande: 
Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för Hållbara Städer, Boverket 
Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, Karlstads Universitet 
Liv Sonntag, landskapsarkitekt, ägare av Väveriet i Uddebo 
Anders Berensson, arkitekt, Anders Berensson Architects, Fullscale Studio KTH
Nils Björling, arkitekt, universitetslektor i stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers 

Moderator 
Anna-Johanna Klasander, Professor of the practice, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers och White. 

Plats: Västsvenska arenan, Strandvägen, mitt emot Almedalsparken​
Tid: söndag 30 juni kl 16.45-17.30
Arrangörer: Mistra Urban Futures

Sidansvarig Publicerad: må 08 jul 2019.