Syntolkning: Takvy över Almedalen

Almedalen 2018

En bred uppställning av experter från Chalmers deltar i årets Almedalsvecka 1-8 juli, som arrangörerna i Visby beskriver som världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Diskussionerna kommer bland annat handla om maten vi äter, fossilfria transporter, boende och samhällsplanering, energiförsörjningen, klokare utnyttjande av havet och industriella resurser samt digitalisering av undervisning, vård och industri. 

Medverkandet speglar Chalmers styrkor och strävan efter att arbeta lösningsinriktat och konkret för att på olika sätt realisera FN:s 17 globala mål. Seminarierna nedan arrangerar Chalmers i egen regi.

Välkommen till oss på Västsvenska arenan!

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jun 2018.