Teknikparker

Teknikparkerna förenar kunnande och innovationslust från företag med akademisk kompetens. I teknikparkernas kreativa miljö har ditt företag alltid nära till kunskapsresurserna - ett snabbt sätt att bygga upp konkurrenskraften. Chalmers är sedan 2009 involverade i: Johanneberg Science Park​,  Lindholmen Science Park  och Sahlgrenska Science Park​.
 
Karaktäristiskt för Chalmers teknikparksmiljöer är att de erbjuder mer än bara lokaler. För sina företag erbjuder de tillgång till en högteknologisk intellektuell miljö med forskning i den tekniska fronten och färsk ingenjörskompetens att rekrytera. De erbjuder också kompetenta Chalmersorganisationer som aktivt kan bidra till teknik- och affärsutveckling och har överblick över hela Chalmers kompetens och resurser.

Chalmers teknikparker utgör därför lämpliga miljöer för utveckling av ny teknik, innovationer och nya affärskoncept, för stärkt konkurrenskraft inom befintliga affärsområden eller för nya affärsidéer.

Sidansvarig Publicerad: fr 19 okt 2018.