Chalmers e-village, vasaområdet

Chalmers Vasa blir Chalmers E-village

Nu får entreprenörskap ett eget kvarter och delen av Chalmers campus Johanneberg som kallats Chalmers Vasa blir Chalmers E-village. Här möts världsledande forskare, engagerade studenter, innovativa uppstarts- och tillväxtbolag samt näringsliv och samhälle för att dela idéer, utbyta kunskap och samverka. Detta skapar värde och nytta för både individen och samhället.​

 
Chalmers ligger i internationell framkant inom entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande. Chalmerssfären har ett väletablerat och fullständigt ekosystem som stödjer innovation och entreprenörskap genom hela processen. Högskolan har också djup akademisk kompetens inom området. 

Du som driver ett innovativt teknikföretag har nu möjligheten att etablera dig här, på norra delen av Chalmers campus Johanneberg, i centrala Göteborg. 

 
Läs mer om Chalmers E-village i senaste numret av Chalmers Magasin​.

 

 

 

Publicerad: må 22 jun 2020.