Syntolkning: entreprenörstudenter på Chalmers

Lär dig entreprenörskap

Chalmers fokus på entreprenörskap ger dig möjlighet till kunskap som varar livet ut. Det innebär att tackla verkliga problem, testa nya djärva idéer och göra skillnad för världen. Det finns med när vi utvecklar nya idéer, när vi tar oss an problem och i hur vi ser på framtidens utmaningar. Och detta är en inställning som vi gärna vill dela med dig. Till exempel via våra tvååriga masterprogram eller Chalmers Ventures, vårt välkända inkubatorbolag:

 

Masterprogram

Chalmers har två masterprogram med fokus på entreprenörskap: Entrepreneurship and Business Design (BDP) och Management and Economics of Innovation (MEI). Cirka 120 studenter deltar i något av de två masterprogrammen som, likt de flesta masterprogram på Chalmers, ges på engelska. Ännu fler läser valbara kurser i ämnet.

Entrepreneurship and Business Design är en del av Chalmers Entreprenörskola​, och erbjuder fyra olika profilområden kopplade till Chalmers innovationssystem: Technology Venture Creation, Bioscience Venture Creation, Corporate Entrepreneurship, och Intellectual Capital Management.

Management and Economics of Innovation tränar studenternas förmåga att hantera utmaningar inom innovation och förnyelse vid skärningspunkten mellan teknik, förvaltning och ekonomi. MEI-programmet kombinerar praktiska övningar med analytiska och konceptuella färdigheter. 

Chalmers Ventures

Chalmers Ventures är ett dotterbolag till Chalmers tekniska högskola. I bolaget samlas all verksamhet från inkubation till såddinvesteringar. Forskningsresultat och uppfinningar från Chalmers och spin-outs från industrin är en naturlig grogrund för samarbeten, men fokus ligger inte bara på Chalmers studenter och forskare. Dörren är alltid öppen för andra innovatörer och entreprenörer och här är alla välkomna att dela med sig av och diskutera sina fantastiska idéer.  
Läs mer om Chalmers Ventures​​ (Extern webbplats, engelsk)


Entreprenörskap i grundutbildningen (ENG)

Chalmers satsar under en treårsperiod på att inkludera och öka inslagen av entreprenöriella erfarenheter i grundutbildningen. Det långsiktiga målet är därmed att alla studenter får möjlighet att utveckla ytterligare förmågor genom ett entreprenöriellt arbetssätt.
Kontakta Entreprenörskap i grundutbildningen​​ (ENG) för mer information om projektet.


Sidansvarig Publicerad: on 27 jun 2018.