Syntolkning: Chalmers studentkår, interiör

Entreprenörskap på Chalmers

Det entreprenöriella tänkandet är en viktig del i allt vi gör på Chalmers tekniska högskola. Det finns med när vi utvecklar nya idéer, när vi tar oss an problem och i hur vi ser på framtidens utmaningar.  Och detta är en inställning som vi gärna vill dela med dig.

Chalmers är ett globalt erkänt universitet som bedriver forskning och utbildning inom teknik, arkitektur och sjöfart. Våra 10 000 studenter och 3 000 anställda arbetar engagerat för att uppnå högsta standard. De kombinerar förvärvad visdom och erfarenhet med ung nyfikenhet och uppfinningsrikedom för att skapa en helt fantastisk högskolemiljö. Med utgångspunkt i vår världsledande forskning fokuserar vi på att skapa nya lösningar och innovationer som kommer alla till gagn. Allt detta gör vi i nära samarbete med industrin och med samhället i stort i syfte att maximera värdet för alla.  Och vad som dessutom gör oss speciella, är vår unika entreprenörsanda. 

För oss innebär entreprenörskap något mer. Det innebär öppenhet, medskapande och flexibilitet. Det innebär att tackla verkliga problem, testa nya djärva idéer och göra skillnad för världen. Att vara öppna för innovativt tänkande, var det än kommer ifrån, och att utnyttja olika slags talanger för att nå ett gemensamt mål. Vi tror inte att detta är nischade färdigheter, onåbara eller obehövliga för de flesta. För oss är de viktiga verktyg och arbetsmetoder som vi tror kan vara till gagn för alla. Och vart du än vänder dig på Chalmers kommer du att kunna se detta i verkligheten.​

Testbädd för entreprenöriellt tänkande​

Till exempel på Chalmers Entreprenörskola, där studenter får chans att vässa sina färdigheter i affärer och företagande, mitt i universitetsmiljön. De startar ett eget företag och ansvarar för varje steg i utvecklingen av sin idé, vilket ger ovärderlig erfarenhet av den verkliga företagarvärlden. Det finns en mycket stor samverkan mellan dessa studenter och forskare inom alla områden, vilket resulterar i en fantastiskt givande testbädd för entreprenöriellt tänkande.
Vi har också Chalmers Ventures, vårt välkända inkubatorbolag – som nyligen rankades 3:a i Europa bland universitetsinkubatorer. Här investerar vi i riktiga startup-företag som drivs av såväl våra studenter och forskare som av externa parter, och erbjuder dem experthjälp i att omvandla sina fantastiska idéer till bärkraftiga verksamheter. Vi uppmuntrar miljömässigt hållbara, ansvarsfulla entreprenörskap som verkligen har chans att lyckas, och som kan stå emot påfrestningarna och den krassa verkligheten ute på marknaden.
Men även utanför dessa miljöer genomsyras hela Chalmers av en starkt sjudande entreprenörsanda. Chalmers ambition inom det här området är enkel: Vi vill vara bäst i världen bland entreprenöriella universitet. Detta entreprenörsfokus på Chalmers ger dig kunskaper som du kommer att ha nytta av hela livet. Detta är vad vi erbjuder, för alla på Chalmers. För våra studenter, forskare och affärspartner. För Göteborg, för Sverige. För dig. 

Sidansvarig Publicerad: ti 25 sep 2018.