Divia Jimenez Encarnacion

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik, Urban Metabolism

Divia Jiménez Encarnación är doktorand inom ämnet Delningsekonomi.

Divias forskning fokuserar på att utveckla metoder för att kvantifiera hållbarhetsfördelar med delningsekonomi-initiativ i stadsdelar. Divia undersöker också delning ur konsumenternas perspektiv. Denna forskning syftar till att stödja strategiskt beslutsfattande, men även fastighets aktörer som avser att inkludera delning som ett verktyg för hållbarhet i sina projekt.

Utöver sin forskning undervisar Divia i ämnena delningsekonomi, kvalitativ forskning och strategisk litteratursökning.
ACE095 - Infrastruktur och urbana system
ACE155 - Städernas resursomsättning
ACEX10 - Kandidatarbete i Samhällsbyggnadsteknik
ACEX30 - Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Sidansvarig Publicerad: ti 15 mar 2022.