Forskare Gesualdo
​Övre raden från vänster: Aila Särkkä, Alexei Heintz, Eslam Ezzatneshan, Sandra Barman, Phil Townsend, Tobias Gebäck, Marbe Begnoug.​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Matematiker prisas för genomslag i samhället

​Omställningen till mer hållbara och biobaserade material har fått en skjuts i rätt riktning med hjälp av en ny programvara utvecklad av Chalmersforskare. Forskargruppen bakom beräkningsverktyget vid namn Gesualdo tilldelas i år Chalmers pris för genomslag i samhället. Verktyget används idag av ett flertal företag.
– Det här priset är ett kvitto på att det arbete vi gjort med Gesualdo har varit viktigt, både ute i samhället, hos medverkande företag och för Chalmers, säger Tobias Gebäck, docent och senior forskare på Chalmers tekniska högskola.

Gesualdo har utvecklats på institutionen för matematiska vetenskaper inom forskningscentret Sumo Biomaterials och i Vinnova-projektet Cosima. 

–Priset visar tydligt att matematiska vetenskaper kan ge starka bidrag till nyttiggörande och innovation och att de har haft ett värdefullt samarbete med andra Chalmersinstitutioner, Chalmers innovationskontor och Chalmers industriteknik, säger Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande.

Simuleringar ger ökad förståelse på detaljnivå 

Ett sätt att underlätta omställningen till mer biobaserade material är att använda datorsimuleringar. Grundproblemet Chalmersforskarna tog sig an 2010 var att komplicerade materialstrukturer ställer höga krav på beräkningsprogramvaror. Den komplexiteten kunde inte hanteras av de mest populära kommersiella programvarorna som då användes. 

Med hjälp av Gesualdo går det nu att skapa simuleringar av transportprocesser i olika material, vilket ger möjlighet att studera olika materials egenskaper på detaljnivå.

– Nu finns det förutsättningar att verkligen förstå olika material på djupet och vi hoppas såklart att det innebär att omställningen till mer hållbara material skyndas på! säger Tobias Gebäck.

Det är av stor vikt att utveckla material med välkontrollerade egenskaper för hur transporten av molekyler och vätskor sker, exempelvis inom hygien- och läkemedelsbranschen, livsmedelssektorn och inom förpackningsindustrin.

Ett konkret exempel på när Gesualdo kan användas är om man vill få en substans i en läkemedelstablett att gå långsammare ut i kroppen. Andra exempel på produkter vars material undersökts med hjälp av Gesualdo är blöjor, bindor och livsmedelsförpackningar.

Samverkan med industrin – viktigt och utmanande

Utvecklingen av Gesualdo har skett i nära samarbete med flera industriella partners från olika branscher. 

– Skillnaden är stor om man jämför med att forska helt på egen hand, med en akademisk frågeställning i fokus. Problemställningarna vi hanterar i samverkan med företagen är av praktisk karaktär. Det är dagsaktuella och verkliga problem som behöver lösas, de är inte bara intressanta utifrån en matematisk synvinkel, säger Tobias Gebäck.  Han menar också att det är en extra spännande utmaning att arbeta i samverkan med industrin. 

– Beräkningarna ska inte bara klara ett litet test i en forskningsmiljö, utan måste fungera i stor skala, i ett verkligt material i en produkt. Därför är det väldigt kul att kunna säga att programvaran nu används av samtliga av våra deltagande industripartners.

Långsiktighet och samarbete är nyckelfaktorer

Förutom samverkan med industriella partners har Chalmers innovationsekosystem varit djupt involverat i Gesualdo. Även forskare från institutionerna för kemi och fysik har spelat en stor roll i arbetet. 

Tobias Gebäck lyfter särskilt fram den goda samarbetskultur som funnits på forskningscentrumet Sumo Biomaterials som väldigt betydelsefull. Som så många andra poängterar han även vikten av långsiktighet i frågan om både finansiering och samverkan.

– Långsiktighet och lyckade samarbeten har verkligen varit nyckelfaktorer i den här satsningen. Den här typen av forskning leder kanske inte alltid till vetenskapliga publiceringar i matematiska tidskrifter, så det är kul att den nytta vi skapat tillsammans synliggörs genom det här priset. 

Priset belyser vikten av nyttiggörande 

Chalmers pris för genomslag i samhället instiftades 2018 för att uppmärksamma forskning som gjort stort avtryck i samhället.

– Priset är viktigt för Chalmers för det sätter fingret på en del av vår verksamhet, att bidra till nyttiggörande och innovation, som blir allt mer eftersökt bland forskningsfinansiärer, samverkanspartners, studenter och även i Regeringskansliet, säger Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande.

Text: Julia Jansson
Kollage: Yen Strandqvist


Visa ▼

FAKTA Chalmers pris för genomslag i samhället

Chalmers pris för genomslag i samhället delas 2020 ut för tredje gången. Årets pristagare är forskargruppen bakom ”GESUALDO - simuleringar av mass-transport i mjuka porösa material”. Följande forskare från matematiska vetenskaper har varit involverade i satsningen: Tobias Gebäck, Alexei Heintz, Sandra Barman, Aila Särkkä, Eslam Ezzatneshan, Marbe Begnoug och Phil Townsend.

Motiveringen lyder:
"Årets pristagare består av forskare som genom ett målmedvetet, aktivt och brett arbetssätt åstadkommit stora samhälleliga värden. Tack vare ett nära samarbete med flera industriella partner från olika branscher, och med involvering av andra forskare och flera aktörer i Chalmers innovationsekosystem, har man utvecklat ny praktik i form av ett användarvänligt beräkningsverktyg som underlättar omställningen till hållbara biobaserade material. Beräkningsverktyget används i industrin och ger möjlighet att studera och visualisera egenskaper i materialet på detaljnivå, vilket har bidragit till ett förändrat tänkesätt, en ny logik, hos användarna. Ytterligare tillämpning av verktyget kan väntas med hjälp av medverkande part som kan åta sig kunduppdrag bortom de ursprungliga industripartnerna". 

Chalmers pris för genomslag i samhället har tidigare delats ut vid en egen fysisk ceremoni, men i år uppmärksammas pristagarna den 10 september under en digital terminsupptakt med Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Förutom äran får institutionen för matematiska vetenskaper ett ekonomiskt tillskott på 100 000 kr som kan användas för att utveckla arbetet med nyttiggörande och ytterligare öka sitt genomslag i samhället. Arbetet med Gesualdo fortsätter nu inom ramen för Vinnova-projektet CoSiMa. 

Läs mer om 2019 års pristagare: Järnvägsforskning prisas för genomslag i samhället
Läs mer om 2018 års pristagare: Nyinstiftat pris till mätmetod för fartygsutsläpp
Källa: chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: to 10 sep 2020.