Ann-Sofie Sandberg ny hedersdoktor på Sahlgrenska

Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap med inriktning mot biologisk processteknik, på Chalmers har utnämnts till medicine hedersdoktor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Sandberg utbildade sig till civilingenjör på Chalmers, och disputerade år 1982 vid avdelningen för klinisk nutrition, medicinska fakulteten i Göteborg, där hon blev teknologie doktor.
Hon rekryterades därefter till Chalmers, där hon har byggt upp närings- och livsmedelsforskningen. I dag hör hon till världens ledande och mest citerade forskare inom sitt forskningsområde.

Ann-Sofie Sandberg har under många år samarbetat med olika forskargrupper vid Sahlgrenska akademin och därigenom etablerat starka band mellan den tekniska och medicinska forskningen i Göteborg.
Forskare inom vitt skilda medicinska discipliner har deltagit i detta samarbete. Resultat av denna samverkan är många gemensamma publikationer för Chalmers och Sahlgrenska akademin, liksom gemensamma externa forskningsbidrag och disputationer, där doktoranden haft handledare från båda dessa lärosäten.

Ann-Sofie Sandberg har haft en rad ledande förtroendeposter vid Chalmers. I alla dessa positioner har hon målmedvetet arbetat för att bredda kontaktytorna mellan den tekniska och livsvetenskapliga forskningen, inte minst den medicinska. Ann-Sofie Sandberg har genom sina täta vetenskapliga kontakter med Sahlgrenska akademin på ett unikt sätt stärkt banden mellan de två forskningsaktörerna i Göteborg. Hon har bidragit till att nutrition och ”functional foods” blivit ett av regionens styrkeområden.

Källa: Sahlgrenska akademin
Foto: Jan-Olof Yxell

Publicerad: to 13 jun 2013. Ändrad: to 13 jun 2013