Våra professorer

Här presenteras, i alfabetisk ordning, samtliga professorer på Chalmers. Namnet är länkat till den enskilde forskarens personliga webbsida, som också innehåller kontaktinformation.

Chalmers har ett starkt intresse av att bygga länkar mellan högskolan och näringslivet och samhället i övrigt. Ett sätt att vidga högskolans egen kompetens är att engagera adjungerade professorer som kompletterar med sin specialistkompetens och erfarenhet utanför högskolevärlden. 2012 infördes även möjligheten att utse affilierade professorer, för att knyta expertkompetens inom något specifikt forskningsområde till Chalmers. En adjungerad professor ska ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför högskolan. En affilierad professor har varit verksam på ett annat universitet eller högskola, i Sverige eller utomlands. I listan anges det med (adj) respektive (aff).

Se också:


Professorer i alfabetisk ordning

A

Susanne Aalto, radioastronomi (2013– )
Katarina Abrahamsson, analytisk kemi (2004–2017)
Thomas Abrahamsson, strukturdynamik (1997– )
Erik Agrell, kommunikationssystem (2013– )
Lilia Ahrné, livsmedelsteknik (adj) (2013–2016)
Bo Albinsson, fysikalisk kemi (2003– )
Yngve Albinsson, kärnkemi (adj) (2004–2004)
Claes Alén, tillämpning av statistiska metoder inom geotekniken (adj) (2003–2006)
Torgny Almgren, tillämpad optimering (adj) (2010–2013)
Alf-Erik Almstedt, flerfasströmning (2000– )
Alf Andersson, geometrisäkring (adj) (2010–2012) (2012–2014) (2014–2016) (2016–2018)
Bengt Andersson (1991– ) (prof emeritus)
Dan Anderson, elektromagnetik (2001–2015) (prof emeritus 2015–2019)
Karin Andersson, maritim miljövetenskap (2017–) 

Klas Andersson, förbrännings- och CO2 infångningsteknologi (2017  )

Martin Andersson, teknisk ytkemi (2019– )
Mats Andersson, matematik (1999– )
Mats Andersson, polymerkemi (2008– ) (aff) (2016–2019)
Matts Andersson, produktutveckling (adj) (2013–2015) (2016–2018)
Sven Andersson, miljöteknik (adj) (2018–2020)
Thorvald Andersson, halvledarmaterial (professor emeritus)(2011– )

Yvonne Andersson Sköld, Miljöanalys med inriktning transporter (adj) (20172019)

Joakim Andréasson, fysikalisk kemi (2016– )
Peter Andreksson, fotonik (2001– )
Hans-Olof Andrén, fysik (2001– )
Ulla Antonsson, arkitektur med inriktning mot form och teknik (adj) (2002–2005)
Peter Apell, fysik (2001– )
Arnold van Ardenne, radioastronomi (adj) (2006–2015)
Thomas Arts, software engineering (2009– )
Jan Askne, fjärranalys (prof emeritus) (1984– )

Mohammad Asadzadeh, tillämpad matematik (2018– )
Leif Asp, lätta kompositmaterial och strukturer (adj 2012–2015) (2015– )

Ulf Assarsson, Datorgrafik (2017  )
Kåre Axell, nukleära safeguards (adj) (2012–2015)
Tor Aulin, informationsteori (2003–2012)
Christian Azar, hållbara energi- och materialsystem (2000– )

B

Claes Bankvall, byggnadsfysik (1997–2006)
Christopher Barret, datavetenskap (aff) (2013–2016)
Branislav Basara, computational fluid dynamics (adj) (2014–2017)
Henrikke Baumann, industri- och hushållsekologier (2018– )
Victor Belitsky, radio- och rymdvetenskap (2006– )
Stefan Bengtsson, fasta tillståndets elektronik (2002– )
Sven Bengtsson, pulvermetallurgiska material för hållbar utveckling (adj) (2011–2017)
Tord Bengtsson, högspänningsteknik (adj) (2006–2015)
Rickard Bensow, hydrodynamik (2016– )
Viktor Berbyuk, mekaniska system (2001– )
Lars Bergdahl, vattenbyggnad (1995– )
Anna Bergek, innovationssystem och teknikpolitik (2016– )
Bengt Berglund, teknikhistoria (1999– )
Bo Berglund, mikrovågselektronik (adj) (2015–2018)
Sixten Berglund, truck longitudinal dynamics (adj) (2016–2019)
Bo Bergman, industriell kvalitetsstyrning (1999– )
Olof Bergstedt, tillämpad dricksvattenteknik (adj) (2007–2010)
Robert Berman, matematik (2013– )

Göran Berndes, Biomass and land use (2017  )
Bo Berndtsson, matematik särskilt flerdimensionell komplex analys (1996– )
Thore Berntsson, energiteknik i kemisk processindustri (1996–2021) (professor emeritus 2021–)
Lina Bertling, uthålliga elkraftsystem (2009–2014)
Ana Betancour, stadsgestaltning (konstnärlig) (2008–2014)

Eugene Bezuglyi , fysik (aff) (2016–2019)
Monica Peterson Billger, arkitektur och visualisering (2015– )

Mark Birkinshaw, astronomi och astrofysik (aff) (2019–2021) (2022–2024)
Hans Björnsson, construction Systems Management (1987– )
John H Black, radioastronomi (1996–2016) (professor emeritus 2016) 
Lena Blom, hållbara vatten- och avsloppsförsöjningssystem (adj) (2013–2016)
Antal Boldizar, miljöanpassade polymera konstruktioner (2011– )
Math Bollen, elkraftsystem (adj) (2002–2003)
Anders Bondeson, elektromagnetisk fältteori (1995–2004)
Roy Booth, radioastronomi och astrofysik ( –2015)  (prof emeritus)
Christer Borell, matematik (2010–2013)
Jan Bosch, mjukvaruutveckling (2011– )
Anders E Boström, mekanik (1986– )

Hilary Bradbury (aff) (2019)
Claes Breitholtz, reglerteknik (2009– )
Lars Brink, teoretisk elementarpartikelfysik (1986–2015) (professor emeritus)
Bill Bronx, elektronikproduktion (adj) (2011–2017)
Fredrik Bruzelius, fordonsdynamisk modellering och styrning (adj) (2014–2017)
Jan Bröchner, byggandets organisering, särskilt fastighetsförvaltning (1998– )
Lars Börjesson, kondenserade materiens fysik (1995– )
Sofia Börjesson, technology Management (2012– )

C

Claes Caldenby, arkitekturens teori och historia (2000– )
Jan Carlsson, elektromagnetisk beräkningsmetodik (adj) (2003–2015)
Paola Caselli, astronomi (aff) (2022–2024)
Christel Cederberg, miljösystemanalys (adj) (2012– )

Martin Cederwall, teoretisk fysik (2005– )
Ilan Chabay, Hasselblads professur i Public Learning and Understanding of Science (2009– )
Jiaxin Chen, materialens mikrostruktur (adj) (2013–2016)

Valery Chernoray, experimentell strömningsmekanik (forskningsprofessor) (2019– )
Tord Claeson, fysik (1982– ) (prof emeritus)
Christina Claeson-Jonsson, byggandets produktionssystem (adj) (2012–2015)
Koen Lindström Claessen, datavetenskap (2015– )
Johan Claesson, matematisk byggfysik (1998–)
Erik Coelingh, mekatronik (adj) (2010–2016)

Mikael Coldrey, kommunikationssystem (adj) (2020–2023)
John Conway, observationell radioastronomi (2010– )
Ivica Crnkovic, Software Engineering ( – )

Kajsa Crona, boendets arkitektur (adj) (2016–2019)
Roberto Crocetti, träbroar (adj) (2008–2010)

D

Jaap Daalder, elkraftsystem (1993– )
Lars-Olof Dahlström, berganläggningsteknik (adj) (2012–2014) (2015–2017)
Jan-Olof Dalenbäck, installationsteknik, särskilt solenergianpassade system (2010– )

Patrik Dammert, signalbehandling för radartillämpningar (adj) (2019–2022)

Lars Davidson, värmeöverföring (1995– )

James L Davis, Rymdgeodesi och geodynamik (aff) (20182021) (2021–2024)
Per Delsing, experimentell fysik med inriktning mot tunnling och enelektronik (1997– )

Christophe Demaziere, fysik (2016– )
Ingemar Denbratt, förbränningsmotorteknik med inriktning mot förbränningsprocesser med tillämpning på motorer (1998– )

Marco Dozza, aktiv säkerhet och trafikantbeteende (2021– )
Devdatt Dubhashi, datavetenskap (2014– )
Anna Dubois, industriell marknadsföring (2007– )
Peter Dybjer, datalogi (2000– )
Catharina Dyrssen, arkitektur och designmetodik (2013– )

E

Michael Edén, uthålligt samhällsbyggande (2002– )
Bo Egardt, reglerteknik (1989– )

Siegfried Eigler, Organisk kemi (aff) (2018-2022)
Christian Ekberg, industriell återvinning (2007– ) samt Kärnkemi (2012– )
Annika Ekedahl, fysik (adj) (2012–2015)

Magnus Ekh, materialmekanik med inriktning mot cykliska problem (2016– )

Tomas Ekvall, Miljösystemanalys (adj) (2017-2020) (2021–2022)
Gunnar Elgered, elektrisk mätteknik (2001– )
Maria Elmquist Innovation Management (2021– )
Thomas Emanuelsson, mikrovågselektronik (adj) (2015–2018)
Dan Engström, form och Teknik (adj) (2006–2009)
Johan Engström, trafikantbeteende (adj) (2014–2017)
Olof Engström, fasta tillståndets elektronik (professor emeritus) (1984– )
Sven Engström, farmaceutisk teknologi (2001– )
Peter Enoksson, mikrosystem (2001– )
Lars O Ericsson, teknisk geologi med inriktning på naturresurser (2013– )

Karl-Erik Eriksson, fysisk resursteori (professor emeritus)
Lars-Erik Eriksson, kompressibel strömning (2002– )

Patrick Eriksson, Global miljömätteknik (2017  )
Sten Eriksson, oorganisk materialkemi (2011– )
Thomas Eriksson, kommunikationssystem (2013– )

Hilda Esping Nordblom, bostadsarkitektur (adj) (2020–2023)
Sassan Etemad, tillämpad termofluid dynamik (adj) (2015–2018)
Brian M Evans, stadsgestaltning (1998– )
Andrew Ewing, analytisk kemi (2011– )

F

Martin Fabian, automation (2013– )
Per Fahlén, installationsteknik (2001– )

Robert Feldt, Software Engineering (2017 )
Gabriele Ferretti, teoretisk fysik (2008– )
Simone Fischer-Hüebner, datorvetenskap (aff) (2021–2024)

Morten Fjeld, människa–datorinteraktion (2018– )
Roger Flanagan, byggnadsekonomi (adj) (2007–2009)

Mathias Flansbjer, experimentell konstruktionsteknik (adj)
Mikael Fogelström, teoretisk fysik, (2000– )
Christer Forsgren, industriell materialåtervinning (adj) (2011–2014)

Christian Forssén, fysik (2019– )
Stig Franzén, människa-maskininteraktion (adj) (2008–2014) (2014–2017)
Wm James Frederick, bärkraftig kemiteknik (2001– )
Jonas Fredriksson, mekatronik (2021– )
Olof Friberg, fordonsmekanik (adj) (2002–2004)
Erik Fridell, marin miljöteknik (adj) (2008–2011) (2011–2014) (2014–2017)
Malcolm Fridlund, radioastronomi och astrofysik (aff) (2014–2015) (2015–2016) (2016–2017) (2017–2021) (2022–​2024)
Sven Fristedt, byggnadsprogrammering för verksamhetskvalitet (1997–2005)
Peter Fröst, vårdbyggnad (konstnärlig) (2007–2019)
Colin Fudge, miljövetenskap (2001) samt stadsbyggnad (adj) (2016–2018)
Tünde Fülöp, fysik (2014– )
Christer Fureby, hydromekanik (adj) (2003–2006)

G

Lars-Erik Gadde, industriell marknadsföring (1989-- )
Bo Galle, optisk fjärranalys (2011–2021)  (professor emeritus)
Paul Gatenholm, biopolymerteknologi (2000– )
Georgi Gaydadjiev, datorsystemteknik (2014– )
Spartak Gevorgian, mikrovågsteknik (2002– )
William K George, turbulens (2000– )
Tim Gordon, fordonsdynamik (2010-- )
Jan Grahn, mikrovågsteknik (2014– )

Sotirios Grammatikos, infrastrukturfysik (aff) (2018–2021)

Kristina Grange, Stadsbyggnadsteori (2017  )
Ove Granstrand, industriell organisation och ekonomi (utsedd före 1992– )

Ida Gremyr, kvalitetshantering (2020– )
Sten Gromark, modern arkitektur och boende (2010  )
Jonas Gräslund, installationsteknik (adj) (2013–2016)
Henrik Grönbeck, fysik (2016– )

Tomas Grönstedt, turbomaskiner (2016– )
Irene Yu-Hua Gu, signalbehandling (2008– )
Stanislaw M Gubanski, högspänningsteknik (1996– )
Tomas Gustavsson, bildanalys (2001– )
Lena Gustafsson, bioteknik (1999– )
Kent Gylltoft, betongbyggnad (1996– )

H

Carl-Eric Hagentoft, Byggnadsfysik (1993– )
Anders Hagson, Stadsbyggnad (konstnärlig) ( – )
Bengt Hagström, Polymera fibermaterial (adj) (2010–2016)
Arni Halldorsson​, Supply chain management (2021– )
Lars Hallnäs, Interaktionsdesign (2005– )
Mats Halvarsson, Fysik (2014– )
Essam S Hamdi, Elmaskinteknik (2001– )
Christine Hammarling, Vårdarkitektur (adj) (2014–2017)
Peter Hansbo, Tekniska beräkningar (2009)

Charlotta Hanson, Porösa strukturer: egenskaper och processer (20182021)
Jörgen Hansson, Programvaruteknik (2010–2014)
Simon Harvey, Industriella energisystem (2011– )
Per Hedelin, Informationsteknik (1972– )
Per Helander, Elektromagnetik (adj) (2005–2008)
Ola Henfridsson, Tillämpad IT (2011–2014)
Måns Henningson, Teoretisk fysik (2008– )
Paul Henry, Neutronspridning (adj) (2013–2016) (2016–2019)
Anne-Marie Hermansson, Strukturerade biomaterial (2007–2014)
Åke Hjalmarson, Radioastronomi (prof emeritus) ( –2015)
Paul Hockings, Medicinsk teknik (adj) (2012–2016)

Stefan Hohmann, Genetik (2016)
John Holmberg, Fysisk resursteori (2006– )
Krister Holmberg, Teknisk ytkemi (1998– )
Birgitta Holmdahl, Arkitektur, bostadsplanering (1993– )

Eduard Hryha, pulvermetallurgi och additiv tillverkning (2020– )
John Hughes, Datalogi (1992– )
Per Hyldgaard, teoretisk fysik (2016– )
Bo Håkansson, Medicinsk teknik (2007– )
Yngve Håland, Fordonssäkerhet (adj) (2003–2007)
Sverker Hård, Optisk fysik (adj) (2002–2004)
Olle Häggström, Matematisk statistik (2002– )
Reiner Hähnle, Datalogi (2002– )

Hanna Härelind, teknisk ytkemi (2019– )
Beate Hölmebakk, Arkitektur (2004– )
Fredrik Höök, Biologisk fysik (2007– )

I

Said Irandoust, kemiteknik (1999–2000)
Ola Isaksson, produkt- och produktionsutveckling (adj 2013–2016) (2015– )
Marianna Ivashina, antennsystem (2017– )

J

Martin Nilsson Jacobi, komplexa system (2013– )
Bengt Jacobson, fordonsdynamik (2010– )
Per Jacobsson, fysik (2007– )
Staffan Jacobsson, forsknings- och teknikpolitik (1998– )
Peter Jagers, matematisk statistik (1974– ) (prof emeritus)
Susan Jagner, koordinationskemi (1998– )
Lotta Jakobsson, fordonssäkerhet (adj) (2010–2015)
Patrik Jansson, datavetenskap (2015– )
Ulf Janson, form och teknik (2000– )
Hrvoje Jasak, strömningslära (aff) (2013–2015)
Edward Jobson, katalys (adj) (1999–2008)
Hans Johannesson, maskinkonstruktion (2000–2015)
Bengt Johansson, forskningsprofessor, förbränningsmotorteknik​
Christer Johansson, flexibel produktion (2003– )
Christer Johansson, fysik (adj) (2015–2018)

Göran Johansson, Teoretisk och tillämpad kvantfysik (2016)

Ingmar Johansson, Fordonsanalys (20162018)
Jan Johansson, rymdgeodetisk mätteknik (2006–2015) (adj) ​(2016–2018) (2019–2021) (2022–2026)

Joakim Johansson, mikrovågsteknik (adj) (2002–2005)
Lars-Gunnar Johansson, oorganisk kemi (2005– )
Mats Johansson, logistik (2000– )
Morgan Johansson, tillämpad konstruktionsteknik (adj) (2014–2017)
Patrik Johansson, fysik (2016– )
Erland Johnson, marina konstruktioner (adj) (2009–2015)
Filip Johnsson, uthålliga energisystem (2001– )
Johan Jonasson, matematik (2015– )
Björn Jonson, fysik (1985– ) (prof emeritus)
Mats Jonson, kondenserade materiens fysik (1993– )
Patrik Jonsson, operations and Supply Chain Management (2008– )
Hendrikus Jos, mikroelektronik (adj) (2004–2016)
Lennart Josefson, hållfasthetslära (1999– )
Lars Josefsson, hållbar utveckling (professor of the practice) (2014–2016)
Lars Josefsson, antennsystem (adj) (2004–2006)
Per-Erik Josephson, byggandets management (2007–2016)
Bengt Järrehult, innovation engineering and management (adj) (2014–2017)
Bo Jönsson, högtemperatur korrosion (adj) (2013–2016) (2016–2019)

K

Elena Kabo, Järnvägsmekanik (2017  )

Fredrik Kahl, bildanalys (2013– )
Michael Kahnert, global miljömätteknik och modellering (adj) (2012–2014) (2015–2018)
Jacek Kaminski, bearbetningsteknik (adj) (2002–2017)
Nina Kann, organisk kemi (2015– )
Anders Karlsson, förbrännings- och sprejmodellering (adj) (2012–2015) (2015–2018)

Anna Karlsson-Bengtsson, molekylär medicin (2019– )
Birger Karlsson, materialteknologi (1993– )
Johan Karlsson, tillförlitliga och robusta realtidssystem (2003– )
Magnus Karlsson, fotonik (2011– )
MariAnne Karlsson, människa-tekniksystem (2010– )
Mats Karlsson, bro- och anläggningskonstruktion (professor of the practice) (2016–2018)
Rolf Karlsson, experimentell strömningsmekanik (adj) (2000–2003)
Anders Karlström, reglerteknik (adj) (2011–2017)
Minna Karstunen, geoteknik (2012– )
Bengt Herbert Kasemo, teknisk fysik (2009–2014) (prof emeritus 2014–2020)
Per-Simon Kildal, antennsystem (1989–2016)

Ross King, artificiell intelligens (2019– )
Anders Kinnander, tillverkningssystem (1999–2015)
Jari Kinaret, fysik (2008– )

Matt King, Rymdgeodesi  och geodynamik (aff) (20182021)
Anna-Johanna Klasander, stadsbyggnad (professor of the practice) (2014–2017)
Carl Klason, polymera material (adj) (1993–1997)
Mendel Kleiner, teknisk akustik (1999–2013)
Uta Klement, materialteknik, särskilt elektronmikroskopi (1999– )
Robert Kliger, stål- och träbyggnad (2001– )
Christian Koch, byggproduktionsledning (2012– )
Erik Kollberg, teknisk elektronfysik (1979–2016) (prof emeritus)
Lucien Koopmans, förbränningssystem (adj) (2016–2019)

Mihály Kovács, matematik (aff) (2021–2024)
Sinisa Krajnovic, numeriska strömningssimuleringar (2015– )

Erik Kristiansson, biostatistik och bioinformatik (2019– )
Urban Kristiansson, industriell fordonsteknik (adj) (1999–2008)
Wolfgang Kropp, teknisk akustik med inriktning mot byggnadsakustik, buller och vibrationer (1998– )
Ulrich Krupp, materialens mikrostruktur (aff) (2015–2017)
Sergey Kubatkin, mesoskopisk fysik (2016– )
Anders Kullgren, trafiksäkerhet med inriktning på utvärdering av säkerhetssystem (adj) (2011–2014) (2014–2017)
Tania Kurko-Suonio, fysik, särskilt plasmafysik (aff) (2013–2016)
Tomas Kutti, materialintegrerad konstruktionsteknik (adj) (2004–2007)
Tomas Kåberger, industriell energipolitik (2012–2019), förnybar energi (aff) (2019–2021), industriell energipolicy (2021– )
Mikael Käll, fysik (2006– )

L

Leo Laine, lastvagnsdynamik (adj) (2013–2016)

Rikard Landberg, livsmedelsvetenskap (2016– )
Sarka Langer, installationsteknik (adj) (2016–2019)

Per Larsson-Edefors, datorteknik med inriktning på digitala system (2001– )
Anders Larsson, optoelektronik (1994– )
Anette Larsson, farmaceutisk teknologi (2018– )
Christer Larsson, mikrobiell fysiologi (2021– )​

Fredrik Larsson, strukturmekanik (2016– )

Jan Larsson, bostadsarkitektur (adj) (2018–2021)
Lars Larsson, marin hydromekanik (1994– )
Lars-Erik Larsson, farkoststrukturer (adj) (2000–2007)
Per Larsson, fiberteknologi (adj) (2003–2006)
Ragnar Larsson, beräkningsorienterad materialmekanik (2006– )
Stig Larsson, tillämpad matematik (2005– )
Sven Larsson, teoretisk kemi (2000–2016) (prof emeritus)

Mats Leijon, Elkraftteknik (2017  )
Bengt Lennartson, automation (1999– )
Anders Lenngren, vägars funktion, dimensionering och nedbrytning (adj) (2001–2004)
Anders Lie, fordonssäkerhet (adj) ( –2017)
Mattias Liefvendahl, hydrodynamik (adj) (2013–2016)
Per Lincoln, fysikalisk kemi (2013– )
Carl Lindberg, matematisk statistik med inriktning mot finansiell matematik (adj) (2015–2018)
Ulf Lindblom, bergbyggnadsteknik (1992– )

Peter Linde, multifunktionell lättviktsteknologi (adj)  (2018–2021)
Astrid Linder, personskadeprevention (adj) (2016–2019)
Kristian Lindgren, komplexa system (2006– )
Åsa Lindholm Dahlstrand, innovationsbaserat entreprenörskap (adj) (2007–2010)
Hans Lingnert, livsmedelsvetenskap (adj) (2004–2007)
Mark Linne, förbränningsmotorteknik (2009– )

Andrei Lipatnikov, Förbränning (2017  )
Mietek Lisak, elektromagnetik (2001–2014)
René Liseau, redioastronomi (professor emeritus 2016) (2007– )
Andrej Litwin, högfrekvenselektronik (adj) (2000–2006)
Johan Liu, elektronikproduktion (1999– )
Yujing Liu, kraftelektronik (2013– )
Yueqiang Liu, elektromagnetik (adj) (2008–2011) (2011–2014) (2014–2017)
Bengt Ljungqvist, skyddsventilation (aff) (2012–2015)
Sten Ljungström, vetenskapskommunikation med inriktning molekylfysik (adj) (2008–2010)
Anders Logg, beräkningsmatematik (2013– )
Floriana Lombardi, mesoskopisk supraledning (2018– )
Niklas Lorén, mikrostrukturens dynamik i mjuka material (adj) (2015–2018)
Kenth Lumsden, integrerade transportsystem (2000– )
Fredrik Lund, formlära (2000–)
Morten Lund, metod (konstnärlig) ( –2017)
Torbjörn Lundh, biomatematik (2019– )
Anders Lundbladh, framdrivningsteknik (adj) (2016–2019)
Roger Lundén, järnvägsmekanik (2007– )
Björn Lundgren, inneklimatteknologi (adj) (1999–2004)
Karin Lundgren, betongbyggnad (2015– )
Mats Lundqvistentreprenörskap (2021– )
Anders Lyngfelt, energiomvandlingsteknik (2003– )
Lars-Ove Lång, teknisk geologi (adj) (2011–2017)
Lennart Löfdahl, strömningsmekanik (2000– )
Ingemar Löfgren, materialintegrerad konstruktionsteknik (adj) (2012–2015)
Jan-Erik Löfroth, farmaceutisk yt- och kolloidkemi (adj) (1999–2008)
Hans Löfsten, teknikens ekonomiska analys (2007– )
Per Lövsund, trafiksäkerhet (1999– )

M

Scott MacKinnon, maritime human factors (2016– )

Björn Malbert, uthålligt samhällsbyggande (2001–2014)
Johan Malmqvist, produktutveckling (2005– )
Madhav Marathe, datavetenskap (aff) (2013–2016)
Lars Marcus, stadsbyggnad, ( – )
Jacques de Maré, matematisk statistik (1999– )
Mattias Marklund, fysik (2013– )
Anders Markstedt, infrastrukturplanering (professor of the practice) (2013–2015)
Aleksandar Matic, fysik (2015– )
Ann Mattsson, vattenreningsteknik (adj) (2013–2016)
Fabian Mauss, förbränningskemi (aff) (2014– )
Sally McKee, datorarkitektur (2016– )
Maureen McKelvey, innovationsekonomi (2002–2007)
Tomas McKelvey, signalbehandling (2006– )

Harald Merkel, elektromagnetisk systemdesign (adj) (2019–2022)
Mike Middleton, petrofysik (1993– )
Ivan Mijakovic, systemmikrobiologi (2013– )

Fulvio Militello, Fysik (adj) (20172020)
Nils Mjaaland, arkitektur (1997– )
Sverker Molander, miljösystem och risk (2016– )
Gregory Morrison, uthålliga akvatiska system (1999– )

Kasper Moth-Poulsen, nanomaterialkemi (2019– )
David Muir Wood, geoteknik (aff) (2014–2016)

Christian Müller, Polymerteknologi (2017  )
Donal Murtagh, global miljömätteknik (2000– )
Magnus Månsson, arkitektur med inriktning mot form och teknik (adj) (2009–2015)
Mika Määttä, stadsgestaltning (konstnärlig) (2007–2014)

N

Olle Nerman, matematisk statistik (1999– )
Jens Nielsen, tåg/spår-interaktion (adj) (2006–2015)
Jens B Nielsen, systembiologi (2008–2014)
Claes Niklasson, kemisk reaktionsteknik (2000– )
Bengt E W Nilsson, matematisk fysik med inriktning mot kvantfältteori och fundamentala växelverkningar (1996– )
Fredrik Nilsson, arkitekturteori (2009– )
Fredrik Nilsson, stadsbyggnad (2014– )
Håkan Nilsson, strömningslära (2015– )
Jan-Olof Nilsson, fysik (adj) (2000–2006)
Per-Olof Nilsson, fysik (1986–2006) (professor emeritus) (2006– )
Thomas Nilsson, fysik med speciell inriktning mot experimentell subatomär fysik (2009– )
Torbjörn Nilsson, elektronikbyggsätt (adj) (2015–2018)
Per Norberg, elkraftsystem (adj) (2009–2014)
Bengt Nordén, fysikalisk kemi (1979– )
Peter Nordin, komplexa system (adj) (2013–2016)
Hans Nordman, elektromagnetisk fältteori (2015–2020)  (professor emeritus)
Bengt Nordström, datavetenskap (1974– )
Hans Norin, fordonssäkerhet (adj) (2005–2008)
Flemming Norrgren, projektledning (1999– )
Lars Nyborg, ytteknologi (2001– )
Magnus Nydén, ytkemi (2009– ) och Teknisk ytkemi (adj) (2013–2014)
Ola Nylander, bostadens arkitektur (konstnärlig 2007–2016), bostadsarkitektur (2018– )
Henrik Nylén, fysik, särskilt nukleär teknik och reaktorfysik (adj) (2011–2016)
Göran Nyman, fysik (2006–2014)
Lars-Åke Nyman, astronomi och plasmafysik (professor emeritus 2020–) 
Maria Nyström, design i urban utveckling (2009– )

O

Anders Odén, biostatistik (adj) (2005–2010)

Michael Oevermann, Förbränning (2017  )
Lars Olausson, energiteknik för massa- och pappersindustrin (adj) (2003–2006) (2007–2009) (2010–2012) (2013– ) (adj prof emeritus)
Hans Olofsson, radioastronomi (2005–2020)  (professor emeritus)
Ingvar Olofsson, produktionsintegrerad konstruktionsmekanik (adj) (2002–2005)
Eva Olsson, experimentell fysik med inriktning mot analytisk materialfysik (2001– )
Gunnar Olsson, fordonsdynamik (adj) (2010–2015)
Gustaf Olsson, elteknik (adj) (2006–2007)
Karl-Gunnar Olsson, arkitektur och teknik (2013– )
Lisbeth Olsson, bioprocessteknik (2008– )
Louise Olsson, kemisk reaktionsteknik (2014– )
Peter Olsson, mekanik (2000– )
Kajsa-Mia Olsson-Holgers, kvalitetsutveckling (adj) (2013–2015)
Owe Orwar, biofysikalisk kemi (2000– )
Tony Ottosson, kommunikationssystem (2006– )

P

Oleg Pajalic, kemiteknik (adj) (2015–2018)
Vincenzo Palermo, grafen (aff) (2021–2023)

Henrietta Palmer, stadsbyggnad (konstnärlig) (2016)

Anders Palmqvist, materialkemi (2009– )
Itai Panas, teoretisk Kemi (2008– )
Michael Patriksson, tillämpad matematik (2004– )
Imre Pazsit, nukleär teknik (1991–2015)
Karsten Pedersen, geovetenskaplig mikrobiologi (adj) (2012–2015)
Shia-Hui Peng, numerisk strömningslära (adj) (2006–2014)
Christer Persson, materialteknologi (2009– )
Mats Persson, fysik (2001-2012) samt därefter (aff) (2013–2015)
Michael Persson, silikakemi (adj) (2012–2015) (2015–2018)
Mikael Persson, biomedicinsk elektromagnetik (2006– )
Ulf Persson, matematik (1989– )

Gregory Peters, Quantitative Sustainability Assessment (2019– )
Hans Petersson, strukturmekanik för byggnadskonstruktioner (1997– )
Björn Anders Pettersson Reif, turbulensmodellering (adj) (2003–2009)
Hans-Erik Pettersson, trafikpsykologi (adj) (2006–2009)
Ove Pettersson, transportsektorns innovationssystem (adj) (2006–2009)

Stefan Pettersson, System och reglerteknik (adj) (20172020)

Minna Pikkarainen, digital hälsa (2020– )

Bengt Pipkorn, skyddsystemteknik (adj) (2016–2019)
Juha Plunt, vibroakustik (adj) (1993–2001)

R

Ulrike Rahe, Industridesign (2003– )
Henrik Ramebäck, Kärnkemi (adj) (2010–2016)
Bengt Ramne, Konceptutveckling av fartygssystem och offshoreinstallationer (prof of the practice) (2014–2017)
Anders Rasmuson, Kemiteknik (1990– )
Michael Regan, Fordonssäkerhet (adj) (2008–2011)

Annika Rickne (aff TME) (2019–2023)
Mikael Rigdahl, Polymera konstruktionsmaterial (1999– )

Dimitra Rigopoulo, astronomi (aff) (2022–2024)
Anders Rindby, Fysik, särskilt tillämpad röntgenmikroanalys (adj) (2008–2010)
Jonas  Ringsberg, Marina strukturer (2014– )
Holger Rootzén, Matematisk statistik särskilt tillförlitlighetsteori och statistisk kvalitetsstyrning (1993– )

Niklas Rorsman, Mikrovågselektronik (2017  )
Bengt-Göran Rosén, Funktionella ytor (adj) (2006–2014)
Lars Rosén, Teknisk geologi (2010– )
Elsa Rosenblad, (1989–2008) emiritas (2008–2010)
Jan Rosvall, (–2012)
Grigori Rozenblioum, Matematik (1999–2015)
Halina Rubinsztein-Dunlop, Fysik (aff) (2013–2015)
Staffan Rudner, Mikrovågsteknik (2006–2009)
Kenneth Runesson, Materialmekanik (1993) Byggnadsmekanik (2002–)
Olle Rutgersson, Skeppsteknik (2002–2014)
Igor Rychlik, Matematisk statistik (2007– )
Rodney Rychwalski, Polymera material och kompositer (prof emeritus) (2012–2015)
Christine Räisänen, Organisation och kommunikation (2013– )

S

Andrei Sabelfeld, datavetenskap (2013– )
Ibrahim Sadik, bearbetningsteknik med särskild inriktning på verktygskoncept och materialbeteende (adj) (2010–2015)
Serik Sagitov, matematisk statistik (2015– )
Per Salberger, matematik (2007– )
Ann-Sofie Sandberg, livsmedelsvetenskap med inriktning mot biologisk processteknik (1997– )
Ulf Sandberg, däck- och vägbanebuller (adj) (2002–2005)
Björn Sandén, innovation och hållbarhet (2015– )
David Sands, datavetenskap (2001– )
Annika von Schéele, arkitektur (adj) (2007–2008)
Joakim Scheuren, aktiv bullerbekämpning (adj) (2004–2016)
Roland W Scholz, miljövetenskap (2000– )
Elsebeth Schröder, Teoretisk fysik (2021– )
Simone Sebben, fordonsaerodynamik (adj) (2011–2014) (2014–2017)

Carl-Johan Seger, Datavetenskap (2017  )
Mary Sheeran, datalogi (1999– )
Vitaly Shumeiko, teoretisk fysik (2008– )
Lembit Sihver, kärnkemi (2002–2015), därefter fysik (aff) (2016–2019)
David Simpson, globala miljömätningar och modellering (adj) (2008–2017)
Göran Sjöberg, materialteknik med inriktning flygmotormaterial (adj) (2005–2013)
Jonas Sjöberg, mekatronik (2001– )
Alf Sjölander, statistisk fysik (1971– ) (prof emeritus)
Sören Sjölander, innovationsteknik (1993– )
Bengt Arne Sjöqvist, vårdinformatik (adj) (2004–2013) samt (Professor of the practice) (2013–2016)
Peter Sjövall, biologisk fysik (adj) (2009–2015)
Gunnar Skarnemark, kärnkemi (2001– )
Erik Skog, material och processer för industriell energiomvandling, (adj) (2006–2009)
Magnus Skoglundh, katalys (2008– )
Jan Smith, datalogi (2000– )

Peter Sobis, Terahertzinstrumentering (adj) (20182021)
Roland Sottek, psykoakustik (adj) (2016–2019)
Ioannis Sourdis​, Datorteknik (2021– )
Bassam Soussi, biomedicin (adj) (2002–2005)
Kastriot Spahiu, kärnkemi (adj) (2007–2016) (2016–2019)
Mats Stading, materialteknik särskilt biopolymerer (adj) (2003–2017)
Johan Stahre, produktionssystem (2009– )
Jan Stake, terahertzelektronik (2011– )
Bengt Steen, miljövetenskap (adj) (1995–2007)
Britt-Marie Steenari, industriell materialåtervinning (2013– )
Jeffrey Steif, matematik (1998– )
Einar Steingrimsson, matematik (2004– )
Per Stenström, datorarkitektur (1995– )
Krystyna Stiller, fysik (2006– )
Erik Ström, kommunikationssystem (2006– )
Knut Strömberg, stadsutveckling (2005– )
Lars Strömberg, förbrännings- och förgasningsprocesser (1998– )
Alexander Styhre, industriell verksamhetsutveckling (2008– )
Gunnar Stålmarck, tillämpad datalogi (adj) (1998–2002)
Neeraj Suri, tillförlitliga och robusta realtidssystem (1999– )

Jan R Svensson, Elteknik (adj) (20182020)
Anders Svensson, arkitekturens ledarskap och management (professor of the practice) (2015–2017)
Arne Svensson, kommunikationssystem (1993– )
Jan-Erik Svensson, materialkemi (2010– )
Jan Olof Svensson, analytisk kemi (adj) (2015–2018)
Lars-Erik Svensson, fysik särskilt svetsförbands mikrostruktur (adj) (2004–2006)
Mats Svensson, personskadeprevention (2013– )
Thomas Svensson, matematisk statistik (adj) (2010–2013)
Jan Swenson, fysik (2006– )
Aila Särkkä, matematisk statistik (2015– )
Rikard Söderberg, produkt- och produktionsutveckling (2006– )

T

Ziad Taib, biostatistik (adj) (2004–2007) (2013–2016) (2016–2019)
Mino Takashi, mikrobiologisk hantering av avloppsvatten (Civilingenjörsförbundets miljöprofessur)(2002–2003)
Jonathan Tan, professor i radioastronomi (2017– )
Luping Tang, byggnadsmaterial (2016– )
Hans Theliander, skogsindustriell kemiteknik (1999– )
Torbjörn Thiringer, tillämpad kraftelektronik (2009– )
Tomas Thorvaldsson, fysik (professor of the practice) (2015–2018)
Henrik Thunman, termokemisk omvandling (2015– )
Anders Thölén, materialfysik (1993– )
Staffan Toll, fiberbaserade material (1995– )
Anne-Marie Tillman, miljösystemteknik (2000– )
Claes Tingvall, trafiksäkerhet (adj) (2011–2017)
Larry Toups, design för extrema miljöer (adj) (2012–2015)
Philippas Tsigas, datavetenskap (2009– )
Odd Tullberg, dataintegrerad konstruktionsmekanik (adj) (1997–2003)

U

Lars Ulander, Radarfjärranalys (adj 1999–2014) (2014– )
Peter Ullmark, Arbetslivets bebyggelse (1998– )
Ingrid Undeland, livsmedelsvetenskap (2018– )
Tore M Undeland, Kraftelektronik (2003– )

V, W

Mattias Wahde, tillämpad artificiell intelligens (2015– )

Göran Wahnström, fysik (2001– )
Holger Wallbaum, uthålligt samhällsbyggande (2012– )
Lars Walldén, fasta tillståndets fysik (1993–2016)
Lennart Vamling, tillämpad termodynamik och värmeöverföring (2004– )
Christer Wannheden, byggnadsekonomi (2005–2008)

Dag Wedelin, datavetenskap (2018  )
Anders Vedin, ekonomi och organisation inom medicinska tekniker (1998– )
Göran Wendin, teoretisk fysik (2000– )
Bernt Wennberg, matematik (2004– )
Olof Wennerström, organisk kemi (1994– )
Sven Werner, fjärrvärme (adj) (1999–2006)
David Whalley, energieffektiv databearbetning (aff) (2012–2015)
Charlotte Wiberg, interaktionsdesign (2019– )
Mats Viberg, signalbehandling (1993–2018)
Mikael Wiberg, interaktionsdesign (2021– )
Hans-Olof Vickes, komponentmodeller och tillhörande kretsar i mikrovågssystem (adj) (2006–2015)
Trent Victor, interaktionsdesign (adj) (2013–2014), olycksfallsprevention (adj) (2014–2016)
Torsten Wik, reglerteknik (2021– )
Erland Wikborg, mikroelektronik och nanovetenskap (adj) (2001–2004)
Britt-Marie Wilén, miljö-och avloppsteknik (2021– )
Katarina Wilhelmsen Rolander, subatomär fysik (adj) (2003–2006)

Chris Williams, arkitektur med inr. mot konstruktion (konstnärlig) (2016)

Gert Wingårdh, arkitektur (konstnärlig) (2007–2017)
Dag Winkler, fysik (2003– )
Anders Winnberg, radioastronomi (prof emeritus) ( –2015)
Jac Wismans, fordonssäkerhet (adj) (2007–2010)
Bengt Wittgren, farmaceutisk polymerkemi (adj) (2008–2011)

Pernilla Wittung Stafshede, kemisk biologi (2016)
Wouter Vlemmings, radioastronomi (2015– )
Claes Wohlin, programvaruteknik (2005– )
Marina Voinova, fysik (aff) (2014–2017)
Rolf Wolff, miljömanagament (2000– )

Y

Sonia Yeh, transport- och energisystem (2017– )
Klas Yhland, Mikrovågsteknik (adj) (2012–2015)
Anders Ynnerman, Visualisering (aff) (2013–2016)

Z

Hector Zelaya de la Parra, Kraftelektronik (adj) (2012–2014)
Genkai Zhang, matematik (2015– )
Vladimir Zhdanov, Fysik (aff) (2013–2017)
Mikhail Zhukov, Fysik (2005– )
Herbert Zirath, Höghastighetselektronik (2000– )
Igor Zoric, Fysik (2011– )
Sergei Zuyev, Matematisk statistik (2009– )

Å

Pär Åhlström, Industriell verksamhetsutveckling (adj) (2003–2007)
Leif Åhman, Skogsindustriell kemiteknik (adj) (2013–2016)

 

Ö

Lars Öhrström, Oorganisk kemi (2011– )
Roland Örtengren, Produktionssystem (1990– )

 Sidansvarig: Anita Fors anita.fors@chalmers.se

​​

Sidansvarig Publicerad: on 26 jan 2022.