Kungl. Vetenskapsakademien

​Kungl. Vetenskapsakademien, som bildades 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademiens arbete baseras framför allt på dess tio klasser, som var och en omfattar ett vetenskapligt område.

Forskare från Chalmers finns representerade i fem av akademiens klasser: astronomi och rymdvetenskap, fysik, kemi, matematik samt tekniska vetenskaper. Chalmers är också representerade i Akademiens styrelse genom professor Anne-Marie Hermansson.

Chalmersforskare i Kungl. Vetenskapsakademien

Sidansvarig Publicerad: må 01 feb 2021.