Forskare med ERC-anslag

Europeiska forskningsrådet, The European Research Council (ERC), stödjer spetsforskningen inom EU:s medlemsländer. Det gör de bland annat genom tre stora system för forskningsanslag – ERC Advanced Grant, ERC Consolidator Grant och ERC Starting Grant – som ska uppmuntra de allra bästa, mest kreativa forskarna i olika stadier i sin karriär att vara lite mer äventyrliga och ta risker i sin forskning. 

Följande chalmersforskare har fått något av de tre prestigefyllda anslagen.

ERC Advanced Grants


Syntolkning: foto på Susanne Aalto.
Susanne Aalto,
professor i radioastronomi på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Hidden. Projektet  handlar om hur supertunga svarta hål – som det i Vintergatans mitt – utvecklas och påverkar såväl ”sin” galax som andra delar av Universum. Startar 2018 och pågår i fem år.
Läs mer: Utforskar galaxernas dolda kärnor

Syntolkning: foto på Jonathan Tan.
Jonathan Tan,
professor i astrofysik på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter MSTAR – Massive star formation through the universe. Projektet fokuserar på hur tunga stjärnor skapas, i nutid såväl som under universums allra första dagar. Startar 2018 och pågår i fem år.
Läs mer: En stjärna föds – men hur?

Syntolkning: foto på Andrew Ewing.
Andrew Ewing,
professor på på institutionen för kemi och kemiteknik, har för andra gången fått ett ERC advanced grant, och 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som ska ge större insikt i om hjärncellernas kemiska processer kan lägga grunden till nya sätt att bota hjärnrelaterade sjukdomar där korttidsminnet påverkas. Startar 2018 och pågår i fem år.
Läs mer: Han ska utveckla nya metoder att studera hjärnceller


Per Stenström,
professor på institutionen för data- och informationsteknik, har fått 2,3 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Meeting the challenges in computer architecture. Projektet tar itu med tre viktiga utmaningar inom datorarkitektur: parallellism, effektutveckling och förutsägbarhet. Startar 2014 och pågår i fem år.
Läs mer: Tar sig an utmaningarna inom datorarkitektur 2013


Per-Simon Kildal,
professor på institutionen för signaler och system, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Waveguide-type semiconductor integrated circuits in gaps between conducting surfaces with texture – architecture, electromagnetic modeling and micromachining. Startar 2013 och avslutas 2017.  (*1951 †2016)Peter Andrekson,
professor på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Phase-sensitive optical parametric amplifiers. Startar 2012 och pågår till 2017.
Läs mer: 
Optikforskning som ger snabbare datorer (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse)


Anders Lyngfelt,
professor på institutionen för energi och miljö, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Novel combustion principle with inherent capture of CO2 using combined manganese oxides that release oxygen. Startar 2012 och pågår till 2017.


Andrew Ewing,
professor på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Ultrasmall Chemical Imaging of Cells and Vesicular Release. Startar 2011 och pågår till 2016.

Jens Nielsen,
professor i systembiologi på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 2,5 miljoner euro för forskning som går ut på att få celler att producera kemikalier effektivare än idag genom att designa effektiva cellfabriker, särskilt för jäst. Forskningsprojektet heter Industrial Systems Biology of Yeast and A. oryzae och pågår 2010–2015.

Per Delsing,
professor i fysik, har fått 2,5 miljoner euro för forskning som handlar om ny teknik för att göra kvantoptiska experiment, som ger möjligheter att "leka med enstaka fotoner", det vill säga partiklar av ljus. Forskningsprojektet heter Quantum optics with microwave photons, building a tool-box based on superconducting technology och pågår 2010–2015.


Bengt Nordén,
professor i fysikalisk kemi, har fått 1,7 miljoner euro för forskning om hur mekanisk energi kan alstras och föras över stora avstånd med hjälp av stora molekyler. Forskningsprojektet heter SUMO Supramolecular Motive Power PE4 och pågår 2009–2014.

Owe Orwar,
professor i nukleär teknik, har fått drygt 2 miljoner euro för forskning om komplex kontroll av mjuka material på nanoskala som är en kombination av kemi, fysik och biologi. Forskningsprojektet heter Soft Matter Nanotechnology to Create Life-Like Machines och pågår 2009–2014.

ERC Consolidator GrantsFredrik Westerlund,
biträdande professor i kemisk biologi på institutionen för biologi och bioteknik har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro för sitt projekt ”Next Generation Nanofluidics for Single Molecule Analysis of DNA Repair Dynamics” (nanoDNArepair). Han ska studera hur trasigt DNA lagas och varför det bland går fel. Pågår 2020–2025.
Läs mer: ERC-anslag för ny metod att studera DNA-reparation 10 december 2019


Åsa Haglund​,
biträdande professor på avdelningen för fotonik på MC2, har fått ett konsolideringsbidrag på 2 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter UV-LASE och har som mål att demonstrera en elektriskt driven vertikal-kavitets-laser med ultraviolett emission. Pågår 2020–2025.
Läs mer: Prestigefullt EU-anslag till fotonikforskare 10 december 2019


Victor Torres Company,
docent i fotonik på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2,25 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Dark-Soliton Engineering in Microresonator Frequency Combs, (DarkComb), och fokuserar på att utveckla en laserteknik för framtida fiberoptiska kommunikationssystem. DarkComb startar 2018 och pågår till 2022.
Läs mer: Prestigefullt EU-anslag till fiberoptikforskare 5 december 2017

Tünde Fülöp,
professor i fysik, har fått 2 miljoner euro för forskning om teoretisk plasmafysik. Forskningsprojektet heter PLASMA / Running away and radiating och handlar om att utveckla nya modeller av partikelacceleration i plasmor. Pågår 2015–2020.
Läs mer: 20 miljoner skäl att skena och skina i plasmafysik


Wouter Vlemmings,
professor i radioastronomi och astrofysik på institutionen för rymd- och geovetenskap, har fått 2 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Magnetic fields and the outflows during the formation and evolution of stars. Pågår 2014–2019.
Mer om Wouters forskning:
TEDx Göteborg 2012: Wouter Vlemmings om universum 2012-11-18

ERC Starting GrantsJessica Jewell​,
forskarassistent på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, har beviljats 1,5 miljoner euro för ett projekt om övergången till en fossilfri energisektor: MechANisms and actors of Feasible Energy Transitions (Manifest). Projektet ska främja vår förståelse för huruvida och under vilka förhållanden det är möjligt att undvika farlig klimatförändring. Pågår 2021–2026. 
Läs mer: Kartlägger framtiden för genomförbara klimatåtgärder 7 september 2020


Marianne Liebi,
adjungerad docent vid institutionen för fysik har beviljats ett anslag på 1,5 miljoner euro för sitt forskningsprojekt "Mumott". Forskarna ska studera hur komplexa material samspelar med elektromagnetiska vågor och kommer att använda både synligt ljus och röntgenstrålar i sitt arbete. Pågår 2021–2026.
Läs mer: Hon dyker ner i komplexa material – på ett nytt sätt 3 september 2020


Andreas Ekström,
forskarassistent på Subatomär fysik och plasmafysik, institutionen för fysik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Strong interactions for precision nuclear physics, PrecisionNuclei och handlar om att konstruera nya metoder och teorier för att beskriva atomkärnor. Preliminär start 2017, pågår till 2022.
Läs mer: Han är redo att utforska atomkärnans hemligheter 2017-08-25


Christoph Langhammer,
docent på institutionen för teknisk fysik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Single Nanoparticle Catalysis, SINCAT, och handlar om att studera katalytiska reaktioner på enstaka nanopartiklar.  2016–2020.


Laura Kovacs,
docent i programvaruteknik på institutionen för data- och informationsteknik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Symbolic Computation and Automated Reasoning for Program Analysis (Symcar). 2015–2019.


Christian Müller,
docent i polymerteknik på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Woven and 3D-printed Thermoelectric Textiles (ThermoTex). 2015–2019.
Läs mer: Varje människa är ett kraftverk 2016-02-19


Kasper Moth-Poulsen,
docent i tillämpad kemi på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Single Molecule Nano Electronics (Simone). 2014–2018.
Läs mer: 10 miljoner till forskning om molekylär termisk solenenergilagring 2013-11-11
Konstgjord molekyl lagrar solenergi 2012-11-20


Andrei Sabelfeld,
biträdande professor vid institutionen för dator och informationsteknik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Programming Language-Based Security To Rescue (Prosecutor). Start 2012.

Sergey Cherednichenko,
forskare vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Study of Novel Low Noise Superconducting Mixers for Terahertz / Radio Astronomy (Teramix). Start 2012.

Robert Berman,
docent vid institutionen för matematiska vetenskaper, har fått 1,2 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Kähler-Einstein metrics, random point processes and variational principles (Random-Kahler). Start 2012.


Henk Wymeersch,
forskarassistent på institutionen för signaler och system, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt som heter Cooperative Situational Awareness for Wireless Networks. Start 2011.

Christian Forssén,
docent i teoretisk fysik, har fått 1,3 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt inom teoretisk kärn- och atomfysik  för att ta fram teoretiska modeller för att beskriva vissa kvantfysikaliska system. Start 2009.

Joakim Andréasson,
forskarassistent på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 1 miljon euro till ett femårigt forskningsprojekt om hur så kallade fotokroma molekyler kan användas vid cancerbehandling. Start 2007.
Mer information om de tre programmen:

​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 19 okt 2021.