Publikationer & bibliotek

Forskarna på Chalmers samarbetar mycket med forskare på andra platser i världen. Det märks inte minst genom de artiklar som kommer till som ett resultat av detta samarbete. Hur samarbetet såg ut under 2011 och 2012 syns på de interaktiva världskartorna som biblioteket på Chalmers har skapat. På kartan, som ligger längst ner på sidan, har alla de universitet, högskolor, institut och företag som Chalmers forskare publicerat vetenskapliga artiklar tillsammans med märkts ut.

Open Access

Chalmers verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga för alla, så kallad Open Access. Läs mer om Chalmers Open Access policy, som gäller från 1 januari 2010.

Chalmers publikationsdatabas, research.chalmers.se

Bibliometriska uppgifter registrerar forskarna vid Chalmers i databasen research.chalmers.se, som administreras och ägs av Chalmers bibliotek. Där kan man söka efter tryckta eller elektroniskt publicerade licenciat- och doktorsavhandlingar, konferensbidrag, tidskriftsartiklar, rapporter med mera. Allt fler arbeten registreras i fulltext. 
För information om äldre chalmerspublikationer rekommenderas sökfunktionen på Chalmers biblioteks webbplats.

Sidansvarig Publicerad: må 16 sep 2019.