Publikationer & bibliotek

Forskarna på Chalmers samarbetar mycket med såväl industripartner som forskare på andra platser i världen. 

Open Access

Chalmers verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga för alla, så kallad Open Access. Läs mer om Chalmers Open Access policy, som gäller från 1 januari 2010.

Chalmers publikationsdatabas, research.chalmers.se

Bibliometriska uppgifter registrerar forskarna vid Chalmers i databasen research.chalmers.se, som administreras och ägs av Chalmers bibliotek. Där kan man söka efter tryckta eller elektroniskt publicerade licenciat- och doktorsavhandlingar, konferensbidrag, tidskriftsartiklar, rapporter med mera. Allt fler arbeten registreras i fulltext. 

Chalmers bibliotek

För information om äldre chalmerspublikationer rekommenderas sökfunktionen på Chalmers biblioteks webbplats.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 okt 2021.