Närbild av katalysator i labbmiljö.
Bild av katalysatorn i det helt utsläppsfria energisystemet Most (Molecular solar thermal energy storage).​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Klimatforskningen – vårt största bidrag

​​Chalmers forskning är vårt främsta och absolut viktigaste bidrag till klimatomställningen.
På Chalmers bedrivs excellent forskning för klimatet ur olika infallsvinklar och inom en rad olika områden – från nya energikällor och tekniska innovationer till politiska system och mänskligt beteende.
Genom vår forskning och våra möjligheter att nyttiggöra den, skapar vi nya, bättre förutsättningar för såväl individer som för hela samhället – både lokalt och globalt – att ställa om.
Flera av våra forskare ingår även i expertgrupper och utför utredningar på uppdrag av myndigheter, riksdag och regering.
​​

Sidansvarig Publicerad: må 24 okt 2022.