Exempel på nytta från forskning

Resultat och ny kunskap frän forskning och utbildning måste ha effekt bortom universitetets gräns. Först då kan vi göra verklig skillnad och bidra till att lösa dagens stora samhällsutmaningar. Vi är besjälade av det, och bygger vidare på Chalmers långa tradition av effektiv samverkan med omgivande samhälle.

En nyckel för att dela kunskap är att göra forskningsresultat tillgängliga. Det sker bland annat genom publikationer, samarbeten och publika aktiviteter. Våra forskare ingår ofta som experter i olika rådgivande organ. Publicerade forskningsresultat finns fritt tillgängliga för att kunna komma till användning och få ett ökat genomslag.

För att fullt ut lyckas skapa nytta måste Chalmers och andra universitet ta en ny roll med ett större ansvar för att integrera ny kompetens och kunskap i samverkan med samhällets övriga aktörer. Chalmers tar ett sådant ansvar inom hållbara långsiktiga lösningar genom strategiska samarbeten med lokala och globala aktörer.

Här visar vi några exempel på hur kunskapen har kommit till nytta i samhället.

Publicerad: må 07 dec 2015. Ändrad: on 20 dec 2017