EU-finansierad forskning

Under 2017 deltog Chalmers i totalt 153 EU-forskningsprojekt, varav 33 stycken ingår i sjunde ramprogrammet och 113 stycken i det åttonde ramprogrammet Horizon 2020. Till detta kommer sju projekt inom andra EU-baserade tematiska program (exempelvis Research Fund for Coal and Steel, Intelligent Energy Europe och liknande). Chalmers är också ”Core partner” i Climate KIC och ”Associate partner” i EIT Raw Materials inom European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Inom de tematiska delarna av ramprogrammen har Chalmers sin största aktivitet inom delprogrammen Transport (28 projekt), ICT (13), Energi (9) och Euratom (7).

Åttonde ramprogrammet (Horisont 2020)

Inom det åttonde ramprogrammet, Horisont 2020, startade 42 projekt under 2017. Chalmers är med i totalt 131 godkända projekt i detta ramprogram med ett sammantaget bidrag till Chalmers på 71 MEUR. Chalmers är koordinator för ”GRAPHENE – Graphene-Based Revolutions in ICT And Beyond”, ett av två s.k. Flagshipprojekt.
Dess första del finansierades av sjunde ramprogrammet, den under 2017 aktiva delen, Core 1, och efterföljande Core 2 finansieras av Horisont 2020.

Sjunde ramprogrammet

Det sjunde ramprogrammet, som formellt avslutades 2013-12-31, är projektmässigt fortfarande i en aktiv fas. I sjunde ramprogrammet är Chalmers partner i totalt 269 godkända projekt, med ett sammanlagt bidrag till Chalmers på 121 MEUR, varav en del projekt kommer att pågå till och med 2019.

Anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC)

Europeiska forskningsrådet ger stöd för risktagande högkvalitativ forskning och främjar forskning i världsklass. Chalmers har hittills fått totalt 26 ERC-anslag beviljade, varav 15 var aktiva under 2017 (inklusive två proof of concept-anslag).
Läs mer: chalmersforskare med ERC-anslag.

Kunskaps- och innovationsgruppen för klimat (Climate KIC)

Chalmers är en av de främsta parterna i Climate KIC, en av tre kunskaps- och innovationsgrupperna som bildades av det Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT. EIT är ett självständigt EU-organ vars uppdrag är att skapa hållbara samhällen och konkurrenskraftiga lokala och regionala ekonomier. Gruppen driver innovation inom klimatområde genom kreativa partnerskap – stora som små, lokala och globala, mellan privata, offentliga och akademiska sektorer.
Läs mer:
Climate KIC (på engelska)

Grafen flaggskepp forskningsinitiativ

Sedan oktober 2013 har Chalmers varit koordinator av forskningsprojektet Graphene Flagship, en av EU:s största forskningssatsningar någonsin. Med en total budget på €1 miljard är Graphene Flagship ett partnerskap mellan akademi och industri som fått i uppgift att under tio års tid driva utvecklingen av grafen och andra 2-dimensionella material från laboratorierna och ut i samhällen i form av tillämpningar i nya eller förbättrade produkter.
Läs mer: graphene-flagship.eu (på engelska)

Utöver forskningsprojektet har Chalmers samlat sina kompetenser inom atomiskt tunna 2D material som t.ex. grafen i ett eget forskningscentrum.

Läs mer: Chalmers grafencentrum

 

Kontakt

För information om Chalmers deltagande i EU-projekt och ERC-anslag, kontakta Chalmers Grants Office.

För information om kunskaps- och innovationsgruppen för klimat (Climate KIC) kontakta innovationsrådgivare Anne Alsholm.

För information om flaggskeppet Grafen, kontakta direktör Jari Kinaret.

För information om Chalmers grafencentrum, kontaka forskningscentrum.


Sidansvarig Publicerad: ti 15 maj 2018.