EU-finansierad forskning

Under 2016 deltog Chalmers i totalt 157 EU-forskningsprojekt.

74 projekt har hittills blivit beviljade i det åttonde ramprogrammet, Horisont 2020, och 76 projekt ingår i det sjuåriga sjunde ramprogrammet. Utöver dessa finns det sju projekt inom andra EU-baserade tematiska program, t.ex. olika gemensamma tekniska initiativ. Chalmers är också en nyckelspelare i kunskaps- och innovationsgruppen för klimat (Climate KIC).


Inom de tematiska delarna av ramprogrammen har Chalmers sin största aktivitet inom delprogrammen Transport (25 projekt), Information and communication technologies (15), Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new production technologies (10) och Euratom (6).

Åttonde ramprogrammet (Horisont 2020)

Med ett sammantaget bidrag till Chalmers på €47 miljoner har Chalmers forskare varit involverade i 30 projekt under 2016. Totalt sett är Chalmers forskare med i 85 beviljade projekt, varav 11 projekt godkändes under 2016.

Sjunde ramprogrammet

I detta ramprogram är Chalmers partner i totalt 269 godkända projekt, med ett sammanlagt bidrag till Chalmers på €121 miljoner. Vissa projekt kommer att pågå till och med 2019.

Anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC)

Europeiska forskningsrådet ger stöd för risktagande högkvalitativ forskning och främjar forskning i världsklass. Chalmers har hittills fått totalt 23 ERC-anslag beviljade. Under 2016 var 15 anslag aktiva; två av dessa är anslag för koncepttester.
Läs mer: chalmersforskare med ERC-anslag.

Kunskaps- och innovationsgruppen för klimat (Climate KIC)

Chalmers är en av de främsta parterna i Climate KIC, en av tre kunskaps- och innovationsgrupperna som bildades av det Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT. EIT är ett självständigt EU-organ vars uppdrag är att skapa hållbara samhällen och konkurrenskraftiga lokala och regionala ekonomier. Gruppen driver innovation inom klimatområde genom kreativa partnerskap – stora som små, lokala och globala, mellan privata, offentliga och akademiska sektorer.
Läs mer:
Climate KIC (på engelska)

Grafen flaggskepp forskningsinitiativ

Sedan oktober 2013 har Chalmers varit koordinator av forskningsprojektet Graphene Flagship, en av EU:s största forskningssatsningar någonsin. Med en total budget på €1 miljard är Graphene Flagship ett partnerskap mellan akademi och industri som fått i uppgift att under tio års tid driva utvecklingen av grafen och andra 2-dimensionella material från laboratorierna och ut i samhällen i form av tillämpningar i nya eller förbättrade produkter.
Läs mer: graphene-flagship.eu (på engelska)

Utöver forskningsprojektet har Chalmers samlat sina kompetenser inom atomiskt tunna 2D material som t.ex. grafen i ett eget forskningscentrum.

Läs mer: Chalmers grafencentrum

 

Kontakt

För information om Chalmers deltagande i EU-projekt och ERC-anslag, kontakta Chalmers Grants Office.

För information om kunskaps- och innovationsgruppen för klimat (Climate KIC) kontakta innovationsrådgivare Anne Alsholm.

För information om flaggskeppet Grafen, kontakta kommunikatör Karin Weijdegård.

För information om Chalmers grafencentrum, kontaka forskningscentrum.


Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 06 dec 2017