Forskningsfinansiering med stöd av Grants Office

​Chalmers Grants Office stödjer högskolans forskare i frågor som handlar om forskningsfinansiering och forskningsansökningar. Vi ger stöd för ansökningar till EU:s ramprogram, nationella program samt olika typer av finansiering i USA. För EU-finansiering finns även möjlighet till projektledningsstöd under projektets gång ända fram till slutrapporteringen. För ansökningar till EU:s ramprogram och USA:s federala finansiärer måste Grants Office involveras i ansökningsprocessen i god tid.

På Grants Office finns fem forskningsrådgivare, en projektledare, en ekonom och en jurist som fokuserar på att hjälpa forskare under ansökningsprocessen för alla typer av ansökningar.  

Välkommen att kontakta oss med vilken finansierings- eller ansökningsfråga det än må vara!
E-post: grantsoffice@chalmers.se

Finansiärer
Medarbetare på Grants office

Sidansvarig Publicerad: fr 25 sep 2020.