Reflektorer på THz-labbet.

Forskningsfinansiering med stöd av Grants Office

​Chalmers Grants Office stödjer högskolans forskare i frågor som handlar om forskningsfinansiering och forskningsansökningar. Vi ger stöd för ansökningar till EU:s ramprogram samt nationella program. För EU-finansiering finns även möjlighet till projektledningsstöd under projektets gång ända fram till slutrapporteringen. För ansökningar till EU:s ramprogram måste Grants Office involveras i ansökningsprocessen i god tid.

På Grants Office finns tre forskningsrådgivare, tre projektledare, en ekonom och en jurist som fokuserar på att hjälpa forskare under ansökningsprocessen för alla typer av ansökningar.  

Välkommen att kontakta oss med vilken finansierings- eller ansökningsfråga det än må vara!
E-post: grantsoffice@chalmers.se

Medarbetare på Grants office

Sidansvarig Publicerad: ti 23 aug 2022.