Chalmers nya adjungerade professorer 2016

​Chalmers välkomnar regelbundet nya professorer vid en akademisk ceremoni, den så kallade professorsinstallationen. Vid professorsinstallationen den 30 september 2016 hedrades alla de professorer som startat sin verksamhet vid Chalmers 2015/2016.

​Utöver de professorer som har en egen professur eller har befordrats till professor i tjänsten välkomnades också adjungerade, affilierade och konstnärliga professorer samt professors of practice.

Vid professorsinstallationen vid Chalmers den 30 september 2016 presenterades några av de nytillkomna adjungerade professorerna genom detta bildspel. De som presenteras är Lucien Koopmans, Förbränningssystem, Sassan Etemad, Tillämpad termo-fluid dynamik, Jan-Olof Svensson, Analytisk kemi, Bo Berglund, Mikrovågselektronik, Sixten Berglund, Truck Longitudinal Dynamics, Thomas Emanuelsson, Mikrovågselektronik, Mathias Flansbjer, Experimentell konstruktionsteknik, Oleg Pajalic, Kemiteknik,Carl Lindberg, Matematisk statistik med inriktning mot finansiell matematik, Torbjörn Nilsson, Elektronikbyggsätt, Christer Johansson, FysikSidansvarig Publicerad: on 26 okt 2016.