Simulator: Hans, 6 februari

Jag är Charlotts huvudhandledare i hennes avhandlingsprojekt. Vi är tre handledare med delvis olika akademisk bakgrund som utgör en handledningsgrupp.
​Förutom jag själv ingår Oskar Lindwall som är min kollega på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Vi är båda docenter i pedagogik och jobbar i tillsammans i flera andra projekt. Dessutom ingår Joakim Dahlman i handledningsgruppen. Han är forskare på Institutionen för sjöfart och marin teknik.

Idag är det Oskar och jag som har träffat Charlott för att ge feedback på en text som hon kommer att lägga fram på ett så kallat planseminarium på Utbildningsvetenskapliga fakulteten där hon är antagen. Planseminarier är obligatoriska och är en del av fakultetens kvalitetskontroll. Det går till så att doktoranden lägger fram en text som ska innehålla problemformulering och genomgång av tidigare forskning samt teoretisk bakgrund och metod. Däremot behöver de planerade delstudierna bara beskrivas i korta ordalag. Texten diskuteras sedan på ett seminarium med en senior forskare som diskutant. En examinator bedömer om genomförandet är godkänt (eller inte).

Mitt intryck efter handledningen är att allt flyter på bra. Charlott har kommit väldigt långt både med sin datainsamling och med texten till planseminariet. Och vi har ändå några veckor kvar innan underlaget ska skickas in…Känns lugnt.

Text: Hans Rystedt, universitetslektor vid Göteborgs Universitet


Bildtext: Handledning av Charlott inför planeringsseminarium. Foto: Oskar Lindwall, Göteborgs Universitet

Sidansvarig Publicerad: on 12 feb 2014.