Simulator: Charlott, 3 februari

Det är måndag förmiddag och jag sitter i vårt videolabb på Pedagogen och efterbehandlar videodata. Under november och december spelade jag och min kollega Elin Johansson in undervisningen i en kurs där blivande sjökaptener tränar på att hantera radarutrustning ombord, men också i att följa väjningsreglerna i Sjötrafiksföreskrifterna.

Vi har spelat in videomaterial från simulatorträningens alla delar: introduktionen före själva övningen som tar upp syftet med dagens träning, övningen i simulatorn där studenterna får ”köra båt”, och den diskussion man har efter själva övningen.

Idag är det videoband från den uppkörning studenterna gör i kursen som ska föras över till digital form och komprimeras så att vi kan börja analysera materialet. 

Just uppkörningarna är spännande tycker jag. Dels för att instruktörerna har en mängd information till hands som ska integreras och utgöra underlag för bedömning, men också för att regelföljandet som ska examineras är mer komplext än det kan verka vid första anblicken.

För att följa Sjötrafiksföreskrifterna måste studenterna både förstå trafiksituationen, ha god kunskap om vilken regel som de ska tillämpa, och sen kommunicera detta på ett begripligt sätt till de andra fartygen runt omkring. För instruktörerna på Sjöfart och marin teknik handlar träningen i att bli sjökapten mycket om att få med sig en god säkerhetskultur, att lära sig att inte ta onödiga risker. Och hur bedömer man det på ett tillförlitligt sätt? Vi har inte svaren än, men det ska bli jättespännande att börja analysera materialet. 

Text: Charlott Sellberg, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitetBildtext: Charlott i videolabbet. Foto: Hans Rystedt, Göteborgs Universitet


LinCS-Lab är videolabbet vid avdelningen för lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället, LinCS. Labbet erbjuder resurser för insamling, lagring och analys av insamlade forskningsmaterial inom olika LinCS projekt. En del av arbetet syftar till att bygga upp en databas med digitaliserade inspelningar av undervisning i den svenska skolan som kan användas av forskare. LinCS har tillgång till olika datamaterial från 1960-talet och framåt. Genom labbet medverkar LinCS i komparativ forskning och har tillgång till liknande databaser i andra länder. Labbet är också en seminarie- och utbildningsmiljö där yngre forskare och doktorander ges erfarenheter av att bearbeta video- och audioinspelat material.

Läs mer:
Vår forskningsmiljö LinCS

Vårt videolabb (in english)

Sidansvarig Publicerad: on 12 feb 2014.