Simulator: Charlott, 7 februari

Att kommunicera och nå ut med sin forskning i olika forum är en viktig uppgift för forskare. Det här projektet är extra roligt för jag upplever att det finns ett stort intresse från olika typer av intressenter, både inom och utanför akademien.
​Igår presenterade jag mitt avhandlingsprojekt på Spelvetenskapligt Kollegium. Gruppen startades som ett samarbete mellan Utbildningsvetenskapliga fakulteten, IT-fakulteten och Humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet under hösten 2013. Syftet är att samla olika personer med ett vetenskapligt intresse för spel och simulering. Tanken är att Spelvetenskapligt Kollegium skall vara en plats där man tillsammans håller sig uppdaterad kring olika internationella strömningar i fältet genom inbjudna gäster, seminarier och spelkvällar.

Förutom min presentation fick vi även ta del av Björn Berg Marklunds (Högskolan i Skövde) licentiatavhandling Games in formal educational settings: obstacles for the development and use of learning games. En jätteintressant presentation om spel och den svenska skolan, där flera av Björns resultat ledde till igenkännande nickar från Hans som kände igen mycket av problematiken och komplexiteten med införande av IT i undervisningen från sin forskning kring simuleringar.

Efter eftermiddagens presentationer gick vi ut för en bit mat och något gott att dricka. Det blev en väldigt trevlig kväll. För mig var det extra roligt att träffa Björn igen. Vi delade kontor på Högskolan i Skövde när jag arbetade där och det är spännande att se hur hans avhandling växer fram.

Text: Charlott Sellberg, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet


Bildtexter:
Bild 1: Charlott presenterar sitt avhandlingsprojekt
Bild 2: Björn Berg Marklund visar på problematiken med att införa spel för lärande i undervisningen
Foto: Hans Rystedt, Göteborgs universitet.

Sidansvarig Publicerad: on 02 jun 2021.