Träning och bedömning i simulatormiljö

Sjöfartsutbildningen på Chalmers tränar studenterna för ett yrke där det ställs mycket höga krav på säkerhet för människor och miljö. Olyckor kan få förödande konsekvenser. Därför ställs det tydliga och höga krav på träning och bedömning. Då räcker det inte längre att pröva studenternas kunskap genom skriftliga test.  Man behöver se att framtidens sjömän kan agera rätt och säkert även i praktiken och därför utförs testen i vissa kurser idag genom uppkörning i en navigationssimulator.

I det här projektet får en grupp instruktörer på Sjöfart och marin teknik hjälp av pedagogikforskare vid Göteborgs universitet med att utveckla sin bedömning av studenternas färdigheter. En pedagogisk utmaning som är viktig även för andra säkerhetskritiska områden, som till exempel sjukvård, flyg och kärnkraft. I den här bloggen möter vi tre av projektdeltagarna: Charlott Sellberg som är doktorand i pedagogik vid Göteborgs Universitet, Hans Rystedt som är universitetslektor vid Göteborgs Universitet och Olle Lindmark, tekniklektor vid Chalmers tekniska högskola.

Sidansvarig Publicerad: ti 09 feb 2016.