Pedagogisk bedömning i simulatormiljö

Sjöfartsutbildningen på Chalmers tränar studenterna för ett yrke där det ställs mycket höga krav på säkerhet för människor och miljö. Olyckor kan få förödande konsekvenser. Därför ställs det tydliga och höga krav på träning och bedömning. Då räcker det inte längre att pröva studenternas kunskap genom skriftliga test.
Man behöver se att framtidens sjömän kan agera rätt och säkert även i praktiken och därför utförs testen i vissa kurser idag genom uppkörning i en navigationssimulator. Detta skapar nya pedagogiska utmaningar.

Å ena sidan måste testen som baseras på simuleringar uppfylla de kriterier för bedömning och certifiering som formulerats i de internationella regelverk som reglerar sjöfartsutbildningen. Å andra sidan bör testen vara känsliga för komplexiteten i simulatorträningen. Hur kunskap i handling kan bedömas är en klassisk fråga inom pedagogisk forskning och praktik. Nu när traditionella prov ersätts med bedömning i simulerade situationer ställs frågan på sin spets. Frågorna kring bedömning är lika aktuella för lärarna på Chalmers som för utbildare världen över. Forskningen är även viktig för andra säkerhetskritiska områden som till exempel sjukvård, flyg och kärnkraft där man också utbildar personal genom simulering.

För att söka svar på de här frågorna har vi börjat ett samarbete mellan forskare och lärare på institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers tekniska högskola och institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. I den här bloggen möter vi tre av projektdeltagarna: Charlott Sellberg som är doktorand i pedagogik vid Göteborgs Universitet, Hans Rystedt som är universitetslektor vid Göteborgs Universitet och Olle Lindmark, tekniklektor vid Chalmers tekniska högskola.

CHARLOTT SELLBERG
Hur olika yrkesgruppers arbete utförs i teknik- och informationsrika miljöer har intresserat Charlott Sellberg från början av studietiden. Efter en kandidat- och magisterexamen i kognitionsvetenskap från Högskolan i Skövde och en tid som undervisande och forskande adjunkt vid samma lärosäte är hon nu doktorand i pedagogik vid Göteborgs Universitet. Hennes studier tar utgångspunkt i de problem som identifierats av instruktörerna i sjöfartsutbildningarna på Chalmers. Charlotts förhoppning är att med sin avhandling kunna producera resultat som är till nytta både för pedagogisk forskning och för utveckling av sjöfartsutbildningen.

OLLE LINDMARK
Med en brokig och bred yrkeslivserfarenhet, kandidat och masterexamen inom sjöfartsteknik samt ett gediget intresse för utbildning har Olle Lindmark gett sig i kast med forskningsprojektet ”Träning och bedömning av professionellt agerande i simulatormiljö”. Tillsammans med kollegor vid institutionen för sjöfart och marin teknik är han en av personerna som var med och formulerade projektidén. Olle hoppas att projekt kan komma att leda till mallar och rutiner som säkerställer att bedömning av färdighet kan göras på ett objektivt och kvalitetssäkrat sätt. 

HANS RYSTEDT
Hans Rystedt är docent i pedagogik och forskar om teknologiska förändringar och vad dessa betyder för expertkunskap och hur expertis utvecklas.  Empiriskt studeras teknikintensiva miljöer i högre utbildning och i arbetslivet. En röd tråd i forskningen sedan doktorandtiden är hur simuleringar kan användas som pedagogisk metod i yrkesutbildning.  Ett centralt tema är vilka förutsättningar som är viktiga för att simuleringar ska förstås som verklighetstrogna avbildningar av den "verkliga" miljön. För närvarande arbetar han med forskning och utveckling av interprofessionell simulering för sjuksköterske- och läkarstudenter tillsammans med Simulatorcentrum i Väst och Sahlgrenska akademin. Det finns stora förhoppningar om givande utbyte mellan detta projekt och projektet här på sjöfartsutbildningen.

Läs mer: Pedagogik i sjöfartssimulatorer

Sidansvarig Publicerad: ti 04 feb 2014.