Simulator: Olle, 4 februari

Det är inte säkert att vi har träffats tidigare. Jag heter i alla fall Olle och jobbar merparten av min tid som lärare på institutionen för sjöfart och marin teknik. Jag tänkte berätta för er om upprinnelsen till detta projekt från min synvinkel.
På institutionen har vi en mängd olika simulatorer som stöd i undervisningen. Även om ämnesområdena är vitt skilda så är den pedagogiska utmaningen densamma, nämligen att förmedla kunskap och färdighet på bästa sätt. De flesta utbildningsinsatser brukar avslutas med någon form av kontroll av att studenten har nått utsatta mål. För oss har det varit naturligt att examinera våra studenter med samma verktyg som de tränas i nämligen simulatorerna.

Inom utbildning har man en hel del regler att förhålla sig till. Hur utbildning skall bedrivas och kontrolleras till exempel. Sjöfartsutbildning särskiljer sig till viss del här då man även måste ta hänsyn till en del internationella regelverk.

Ett sådant regelverk är ”Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers” (STCW) som är en av FN:s sjöfartsorgans (IMO) viktigaste konventioner. STCW reglerar sjöfartsutbildning över hela världen. Dessa regelverk uppdateras och moderniseras med jämna mellanrum och när detta skedde senast år 2010 ställdes det nya krav på utbildningsorganisationerna. Man skulle inte bara kunna bedöma studenternas kunskap och förståelse utan man skulle även kunna bedöma studenternas färdighet.

För kunskap och förståelse finns det mer etablerade sätt för examination men att bedöma färdighet bjuder på nya utmaningar. Vi ville måna om att bedömningen av studenterna gjordes på ett objektivt och öppet sätt. Jag ser det som en kvalitetsmarkör på utbildningen att man redan från början kan redovisa hur studenten skall prövas.

Vid en genomgång av aktuell forskning såg vi att det fanns kunskapsgap inom området och framförallt fanns det inte mycket forskning inom sjöfartsområdet. Bedömning av färdighet är klassiska frågeställningar inom pedagogik och vi insåg ganska snabbt att vi behövde stöd i denna process. Vi kontaktade därför forskare vid Pedagogen vid Göteborgs universitet och sjösatte sedan detta gemensamma projekt som ni under kommande veckor kan följa här.
Väl mött.

Text: Olle Lindmark, tekniklektor och ansvarig för masterprogrammet Maritime Management, Sjöfart och marin teknik på Chalmers


Bildtexter
Bild 1: Några av de människor som är delaktiga i projektet samlade i navigationssimulatorns kontrollrum. Från vänster: Johan Cimbritz, Hans Rystedt, Olle Lindmark, Johan Hartler, Johan Magnusson och Charlott Sellberg.
Foto: Jesper Ingvaldsson
.

Bild 2: Undervisning i vår lasthanteringssimulatorn.
Foto: Jan-Olof Yxell

Sidansvarig Publicerad: on 12 feb 2014.