Simulator: Olle, 11 februari

Som jag tidigare har berättat så finns det många olika simulatorer på institutionen. Till de flesta simulatorer finns det också någon form av instruktörssystem. Det är en mängd olika typer av gränssnitt och funktioner man skall förhålla sig till. Grundtanken för de flesta system är åtminstone att de skall hjälpa instruktören att administrera och bedöma utbildning.
Jag jobbar framför allt i en simulatorstudio som sysslar med lasthantering. Tonvikten ligger på hantering av kemikalier, petroleumprodukter och gas men även andra lastslag som container, torrbulk etc.

De bilder som vi använder som stöd i bedömning av studenterna bygger till stor del på logiska ”triggers”. En trigger är en "mätpunkt" som utlöses av en handling i simulatorn, antingen en simulerad handling eller någon manuell handling som studenten utför. Det kan vara en ventil som öppnas, en temperatur i en tank, ett flöde i ett rör etc. (se bild). Man kan koppla ihop en mängd olika triggers för att få en mer omfattande bedömning – ett protokoll – som man sedan kan koppla till poängsättning eller feedback, positiv eller negativ, och på det viset per automatik övervaka vissa processer. Detta fungerar utmärkt vid bedömning av tekniska kunskaper. Att studenterna vet något om de olika tekniska processer som är inblandade i det lastslag de för tillfället studerar. Tryck, temperaturer, flöden etc.

Det som bedömningsprotokollet inte skvallrar om är om student har förstått de bakomliggande processerna som att vara medveten om situationen, att kommunicera med övriga aktörer och andra processer som kan vara inblandade.

En annan svaghet med de logiska funktionerna är att de aldrig blir bättre än den instruktör som programmerar dem. I vissa fall kan man vara vägledd av regelverk och branschstandard men i övrigt är man utlämnad åt eget tycke och ibland mer subjektiva bedömningar. I komplicerade processer blir man dessutom ganska ”linjär” när man arbetar med logiska funktioner. En del av flexibiliteten går förlorad – och det finns ofta flera sätt att lösa en uppgift på.

Min stora förhoppning på detta projekt är att vi skall kunna etablera modeller och verktyg för hur man bedömer sådana här svårare delar av lärandet.  Kan vi dessutom kvalitetssäkra sättet, då har vi nått långt.

Text: Olle Lindmark, tekniklektor och ansvarig för masterprogrammet Maritime Management, Sjöfart och marin teknik på Chalmers


Bildtexter:
Bild 1: Användargränssnittet i lastsimulatorn. Pumprummet på en råoljebåt. Skärmdump: Olle Lindmark
Bild 2: Exempel på en logisk trigger i lastsimulatorn. Skärmdump: Olle Lindmark

Sidansvarig Publicerad: on 12 feb 2014.