Simulator: Charlott, 28 februari

På Lindholmen har Chalmers byggt upp en unik och högteknologisk simulatormiljö och simulatorerna används idag i hög grad inom utbildningen. Även om det kan verka som det nästa bästa sättet att träna för verkliga situationer har simulatormiljön flera pedagogiska fördelar som gör att den kompletterar praktiken ombord för studenterna på ett värdefullt sätt.
Först och främst sker alla övningar i en säker miljö. I simulatorn kan man öva för extrema situationer som skulle vara för farliga att träna ombord på ett verkligt fartyg. I simulatorn gör det heller inte så mycket om man gör fel. Tvärtom, fel och misstag kan bli viktiga erfarenheter under tiden man lär sig.

Eftersom instruktörerna kan kontrollera olika aspekter av en övning går det att skapa träningstillfällen som är anpassade till studenternas kunskapsnivå. Vid behov kan även övningar pausas. En paus ger utrymme för instruktörerna att stötta och ge feedback till studenterna i lugn och ro. En paus kan också hjälpa studenterna att själva hantera situationer som är på väg att gå överstyr eftersom de ger tid att skapa en överblick över situationen och lösa de problem som uppstått.

Även om simulatorträning är dyr i jämförelse med vanlig klassrumsundervisning, är det ett tids- och kostnadseffektivt sätt att träna inför verkliga situationer. I olika kurser varvas teoretiska föreläsningar med praktiska simulatorövningar, vilket kopplar ihop teori och praktik på ett tydligt sätt. För mig som forskar kring pedagogik är det i sig en övergripande frågeställning som är väldigt intressant.

Text: Charlott Sellberg, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet


Bildtext: I simulatorn kan man ställa in om man vill ha sol, regn, vind eller dimma. Fördelen med detta är bland annat att man kan träna för specifika lärandemål. Vilken regel gäller till exempel vid nedsatt sikt? Foto: Hans Rystedt

Sidansvarig Publicerad: fr 28 feb 2014.