Simulator: Charlott, 14 februari

Det är fredag eftermiddag och jag deltar i ett NAIL-seminarium. NAIL är ett nätverk för analys av lärande och interaktion genom användning av videodokumentation. Nätverket anordnar seminarier en gång i månaden där medlemmar ges tillfälle att visa och analysera sin videodata tillsammans med andra forskare.
I dag är det Miranda Rocksén som visar inspelningar från naturkunskapsundervisning där elever gör så kallade ”bikupeövningar”. Det vill säga, de sitter i små grupper och ska resonera kring en specifik frågeställning. Det var ett spännande material som väckte frågor om vilka förutsättningar som krävs för att den här typen av övningar ska vara givande, men också om användandet av IT i klassrummet.

Även om Mirandas forskning skiljer sig från min på flera sätt så är det väldigt lärorikt att delta i den här typen av gemensam analys. I seminariet får jag ta del av seniora forskares analyser av videomaterial och vad som kan vara relevanta ingångar i en filmsekvens, och jag får själv möjlighet att diskutera mina tankar kring materialet med dem.

Längre fram i vår är det min tur att visa material som jag spelat in under höstterminen. Jag har valt ett fokus på den betygsgrundande bedömning som sker vid uppkörningen i simulatorn som tema för mina valda filmklipp, och det ska bli väldigt intressant att se hur övriga deltagare tänker kring materialet.

Text och bild: Charlott Sellberg, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet

Bildtexter:
Bild 1: Miranda Rocksén (doktorand vid Göteborgs universitet) visar videodata från naturkunskapsundervisning.
Bild 2: Eftersom det var sportlovsvecka var vi färre än vanligt.

Läs mer: Network for the Analysis of Interaction and Learning, NAIL (på engelska)

Sidansvarig Publicerad: må 17 feb 2014.