Simulator: Charlott, 10 mars

Nu har bloggen följt vårt simulatorprojekt i drygt en månad. Nyckelordet är att forskning pågår. Vi startade projektet i juni 2013 och har fortfarande mycket arbete framför oss.
Någonting vi upptäckte tidigt i projektet är de många och stora pedagogiska frågor som väcks i den unika miljön som simulatorcentrum utgör. Det handlar bland annat om klassiska frågor inom forskningen kring simulatorträning: Hur skapar man realistiska övningar som kan överföras till verkliga situationer? Hur integreras teori och praktik på olika sätt i utbildningen? Hur kan vi optimera användandet av de pedagogiska bedömningsverktyg som finns i simulatormiljön? Simulatorcentrum är en högteknologisk miljö som tränar för sjöfartsyrken med stora krav på säkerhet. Frågorna som väcks kring träning och bedömning är därför oerhört viktiga att hantera.

Av den orsaken söker vi nu mer pengar för forskning om att utbilda i simulator. Målet med ansökan är att få medel för att ytterligare studera de pedagogiska verktyg som används för bedömning. Vi hoppas även kunna bredda vårt fokus. Från att främst ha studerat undervisningen i navigeringssimulator hoppas vi kunna inkludera de andra simulatorerna på Lindholmen. Här finns även lastsimulatorer, maskinrumssimulatorer och simulatorer för radiokommunikation för att nämna några. 

Vi kommer även att fortsätta samverka med Simulatorcentrum i Väst. En förhoppning med samarbetet är att tillsammans utveckla en simulatorutbildning som ska vara relevant för flera säkerhetskritiska och teknikintensiva områden. Målet är att vi i framtiden ska kunna erbjuda en kurs som ger både teoretiskt kunskap om pedagogik i simulatormiljö och praktiska färdigheter i träning och bedömning.   

För er som är intresserade av att veta mer om projektet kommer Charlott och Olle att finnas tillgängliga för att svara på frågor i Chalmers monter på Swedish Maritime Day på Svenska Mässan i Göteborg den 8:e april.

Från vårt håll har det varit väldigt roligt att få dela med oss av vad vi gör i projektet. Stort tack till er som har läst våra inlägg.

Text och bild: Charlott Sellberg, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet


Bildtexter:
Bild 1. Simulatormiljön är teknologiskt mycket avancerad. Frågan är om pedagogiken kring de tekniska verktygen är lika utvecklade som tekniken?
Bild 2. Studiebesök på Simulatorcentrum i Väst. ”Dockan” på bilden är en avancerad datoriserad patientsimulator.

Sidansvarig Publicerad: må 10 mar 2014.