Simulator: Charlott, 10 februari

Kontrollrummet på Battlestar Galactica har det liknats vid, instruktörernas rum som är kopplade till navigationssimulatorerna på Lindholmen. Med mitt ljumma intresse för sci-fi förstår jag inte riktigt referensen, men min bakgrund som kognitionsvetare gör att det vattnas i munnen när jag ser en sådan här högteknologisk arbetsmiljö.
För att bättre förstå hur instruktörerna använder den här teknologin som underlag för att tolka och bedöma studenternas övningar i simulatorn intervjuade jag två av instruktörerna innan jag tog helg i fredags. Det blev en informell videoinspelad intervju där instruktörerna genom öppna frågor fick tala fritt kring de olika informationskällorna de använder och hur de använder dem.

Att utföra intervjuer kan verka som en ganska enkel datainsamlingsteknik vid första anblicken. I mitt tycke är det faktiskt en av de svåraste.

Det gäller att skapa ett tillfälle för samtal där de man ska intervjua kan känna sig trygga att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Att hitta en balans mellan att leda samtalet så att man ringar in sina forskningsfrågor, men utan att styra dem så att man påverkar deras svar i någon riktning. Och att ställa de där rätta följdfrågorna som fångar upp det pedagogiskt mest intressanta, fast man inte riktigt i förväg kan veta vad detta är.

Jag känner mig dock nöjd med intervjun. Den kom att beröra flera viktiga frågeställningar om hur en helhetsbild skapas när man som instruktör ska ha koll på flera studenter på samma gång men även kring hur man coachar studenterna under och efter övningen baserat på informationen från kontrollrummet.

Bilderna ni ser är fotade i instruktörsrummet under hösten 2013, fristående från den intervju som genomförts.

Text: Charlott Sellberg, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet


Bildtexter:
Bild 1: Johan Cimbritz (sjökapten och tekniklektor vid Chalmers) är en av instruktörerna som arbetar i instruktörsrummet

Bild 2: En samlad bild av trafiksituationen under övningen i simulatorn
Bild 3: AIS, ROT, EBL, CPA, TCPA… Det är inte helt lätt för en ”landkrabba” att hänga med i alla navigeringstermer. Men det tar sig…

Sidansvarig Publicerad: må 10 feb 2014.