Nasa: noggrann planering

Nu är jag någorlunda omställd till nattschema, inför Sofiaflygningen i morgon natt. Under kvällen har vi planerat denna flygning, inklusive mina 72 minuter observationstid av supernovaresten Cassiopeia A med instrumentet FIFI-LS.
Efter de 72 minuterna kommer planet att svänga för att observera nästa källa, så mina observationer måste planeras noggrannt. Det betyder också att det finns en risk att de 72 minuterna inte räcker till, så jag har fått bestämma vilka linjer som är viktigast och ska observeras först.

Det som jag ska observera är atomlinjer, av neutralt syre (OI) och en syrejon som saknar två elektroner (OIII). Atomer i gasen i Cassiopeia A skickar ut strålning med bestämda våglängder. Vilka atomer som finns i gasen, och vilka våglängder de skickar ut strålning på, beror på gasens fysiska förhållanden som temperatur och täthet.

De olika atomlinjerna jag ska observera kommer från gas med olika förhållanden, så jag kan använda dem för att bestämma gasens temperatur och täthet, och hur den varierar med position i den lilla delen av Cassiopeia A som observeras.

Sofiaflygningen i morgon är förresten den första officiella vetenskapliga flygningen för FIFI-LS; de andra har varit tekniska flygningar, för att se till att instrumentet fungerar som det ska. I morgon blir också den sista FIFI-LS flygningen för i år, och kanske den sista någonsin: Nasas budget har krympt och de har bestämt att Sofiaprojektet ska läggas ner. Sofia är just nu det enda teleskopet som kan göra de infraröda observationer som det gör, så jag och många andra astronomer håller tummarna för att Sofia ska få leva och flyga vidare.

Text och bild: Sofia Wallström, doktorand på institutionen för rymd- och geovetenskaper


Bildtext:
Bild 1: Sofiaflygplanet
Bild 2: Våra tidigare observationer av Cassiopeia A med rymdteleskopet Herschel: kolmonoxid-(CO)-linjer i blått och OIII-linjer i rött. Bild från Wallström et al. 2013, Astronomy & Astrophysics

Sidansvarig Publicerad: lö 26 apr 2014.