Nasa: Sofia träffar Sofia-teamet

Idag har jag träffat Sofia-teamet som har hand om instrumentet jag ska använda (FIFI-LS) och som sköter observationerna medan instrumentet är installerat på teleskopet. Jag har också äntligen fått se själva flygplanet!
Det är en omgjord Boeing 747, med Sofiateleskopet installerat längst bak. Mellan teleskopet och resten av flygplanet är det en lufttät förslutning, eftersom en lucka i sidan av planet öppnas när teleskopet ska observera. På andra sidan förslutningen sitter instrumentet FIFI-LS och observatörerna.

FIFI-LS är det största instrumentet som någonsin installerats på Sofiateleskopet; det mäter ungefär 1 kubikmeter i volym, och väger ca 600 kilo. FIFI-LS gör observationer på infraröda våglängder, mellan 40 och 200 mikrometer (0.04 - 0.2 millimeter; synligt ljus har en våglängd på ca 0.0005 mm).

Saker vid rumstemperatur, som till exempel du och jag och ett ljummet FIFI-LS, avger också infraröd strålning. Denna värmestrålningen är mycket starkare än den strålningen vi försöker fånga upp från rymden, så för att instrumentet ska fungera ordentligt måste det kylas ner. När FIFI-LS observerar hålls det vid en temperatur av 1.7 K (-271.5 C) med hjälp av flytande kväve och helium.

Infraröda våglängder absorberas också av atmosfären (det är grunden till växthuseffekten), och speciellt av vattenånga, så för att kunna observera infraröd strålning från rymden måste man antingen använda flygplansteleskop och flyga över så mycket av atmosfären man bara kan, eller skicka upp ett teleskop i rymden.

Text och bild: Sofia Wallström, doktorand på institutionen för rymd- och geovetenskaper

PS. Sofiateleskopet har fått sitt namn av Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy och är ett samarbete mellan USA:s Nasa och Tysklands DLR.


Bildtexter:
1. Sofiaflygplanet
2. Sofia står för Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy.
3. FIFI-LS-instrumentet. De lustiga plastpåsarna ovanpå är där för att förhindra isbildning på instrumentet när de flytande gaser som kyler det sipprar ut. Det blåa i bakgrunden är den lufttäta förslutningen till själva teleskopet.

Sidansvarig Publicerad: on 23 apr 2014.