Ison: Onsala 27 november

Igår kom det in flera rapporter som tycktes tyda på att komet Ison har brutits upp i mindre fragment/stoft!

Dels rapporterade astronomer i Frankrike som studerar HCN, samma blåsyremolekyl vi har fokuserat på med 20-meters-teleskopet i Onsala, att dess intensitet minskat med en faktor 20 på bara några dagar; dels tycks intensiteten i synligt ljus minska, eller iallafall öka långsammare än den borde. Tillsammans kan detta alltså tyda på att isen som håller samman kometens sten och grus är på väg att helt och hållet förångas, och då finns det inget kvar som håller ihop kometkärnan.

Notera att man i "vanliga" bilder med blotta ögat inte kan se något tecken på att kometen brutits upp. Det beror på att stoftet som gör att vi ser kometen lysa lossnade från kometen för flera dagar sedan, och att kometen brutits upp innebär inte att bitar kastas ut på ett explosions-liknande sätt utan snarare att de långsamt glider isär.

Men ingen kan ännu säga med säkerhet att det är helt kört för komet Ison. Om man vill följa dess resa in mot solen i någorlunda realtid kan jag rekommendera webbsidan för Nasas solteleskop Soho, med de senaste bilderna från olika instrument.

Där kan man redan nu se komet Ison närma sig solen från höger i kameran Lasco C3 – se bilden ovan – och imorgon bör Lasco C2 visa den i mer närbild då den sniffar på solen.

Vi här på Onsala håller tummarna för att det finns något av komet Ison kvar att observera på fredag när vi får chansen igen!

Text: Eva Wirström, forskarassistent vid institutionen för rymd och geovetenskap, Chalmers

Foto: Nasa, Lasco C3  på solteleskopet Soho


Läs mer:
Ison: Chile 27 november
Ison: Chile 24 november
Ison: Onsala 21 november
Ison: Chile 19 november
Ison: Chile 18 november
Ison: Onsala 18 november
Ison: Chile 17 november
Ison: Chile 16 november
Ison: Chile 15 november
Ison: Onsala 15 november
Chalmersastronomer bevakar komet Ison

Nasa: solteleskopet Soho

Om teleskopen
Observationerna med 20-meters radioteleskopet i Onsala, 45 km söder om Göteborg, börjar den 14 november och fortsätter fram till den 7 december. Onsala rymdobservatoriums 20-metersteleskop har sedan invigningen 1976 varit ett av världens viktigaste radioteleskop. Nuförtiden används det som en del av internationella nätverk för mätningar av jordens rörelser (geodetiska observationer) men även för observationer av molekyler i gasmoln i Vintergatan och bortom den.

Samtidigt observeras kometen av astronomer vid Onsala rymdobservatorium från teleskopet Apex, 5 100 meter över havet i Atacamaöknen i norra Chile. Apex är ett samarbetsprojekt mellan Max-Planckinstitutet för radioastronomi, Onsala rymdobservatorium och Europeiska sydobservatoriet ESO. Teleskopet drivs av ESO.

Sidansvarig Publicerad: ti 04 feb 2014.